Nolikumi

Pašvaldības nodaļu nolikumi:

Lietvedības nodaļas nolikums (pievienotais fails)
Finanšu nodaļas nolikums (pievienotais fails)
Attīstības nodaļas nolikums (pievienotais fails)
Burtnieku novada Būvvaldes nolikums (pievienotais fails)
Burtnieku novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikums (pievienotais fails)
Pašvaldības policijas nolikums (pievienotais fails)
Multifunkcionālā Jaunatnes iniciatīvu Centra nolikums (pievienotais fails)

Pašvaldības iestāžu nolikumi:

Burtnieku Ausekļa pamatskolas nolikums (pievienotais fails)
Ēveles pamatskolas nolikums (pievienotais fails)
Matīšu pamatskolas nolikums (pievienotais fails)
Rencēnu pamatskolas nolikums (pievienotais fails)
Pirmsskolas izglītības iestādes „Burtiņš” nolikums (pievienotais fails)
Pirmsskolas izglītības iestādes „Namiņš” nolikums (pievienotais fails)
Pirmsskolas izglītības iestādes „Sienāzītis” nolikums (pievienotais fails)
Rencēnu pagasta 1.bibliotēkas nolikums (pievienotais fails)
Rencēnu pagasta 2.bibliotēkas nolikums (pievienotais fails)
Ēveles pagasta bibliotēkas nolikums (pievienotais fails)
Burtnieku pagasta bibliotēkas nolikums (pievienotais fails)
Matīšu pagasta bibliotēkas nolikums (pievienotais fails)
Valmieras pagasta bibliotēkas nolikums (pievienotais fails)
Vecates pagasta bibliotēkas nolikums (pievienotais fails)
Burtnieku pagasta kultūras centra nolikums (pievienotais fails)
Rencēnu pagasta kultūras nama nolikums (pievienotais fails)
Valmieras pagasta kultūras nama nolikums (pievienotais fails)
Vecates pagasta kultūras centra nolikums (pievienotais fails)
Matīšu Tautas nama nolikums (pievienotais fails)
Ēveles Tautas nama nolikums (pievienotais fails)
Burtnieku novada bāriņtiesas nolikums (pievienotais fails)
Burtnieku novada pašvaldības Sociālais dienesta nolikums (pievienotais fails)

Dažādi nolikumi:

 

Nolikums par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanu  Burtnieku novadā (pielikums, PDF);

Pielikumi: Brīvprātīgā darba veicēja pieteikuma veidlapa (pievienotais fails, DOC), līguma projekts (pievienotais fails, DOC), iesniegums (pievienotais fails, DOC), Brīvprātīgā darba nostrādāto stundu  reģistrācijas lapa (pievienotais fails, DOC), apliecinājums (pievienotais fails, DOC)

Sociālās mājas Alejas ielā 4, Rencēnos nolikums (pievienotais fails)
Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process Burtnieku novada pašvaldībā (pievienotais fails)
Burtnieku novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Burtnieku novada vēstis" nolikums (pievienotais fails)

Par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Burtnieku novada pašvaldībā (pievienotais fails)

Burtnieku novada pašvaldības starpinstitucionālās sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā nolikums (pievienotais fails)

Komisiju nolikumi


Sporta pasākumu nolikumi


* Lai iepazītos ar nolikumu tekstu, jāuzklikšķina uz iezīmētās daļas!