Dokumentu projekti

Saistošo noteikumu projekti un paskaidrojumu raksti

Nosaukums Grozījumi
Burtnieku novada pašvaldības 2017. gada 15. marta Saistošajos noteikumos Nr.4/2017
“Nolikums par licencēto makšķerēšanu Burtnieka ezerā”
Aprites stadija Izstrādē
Dokumenti Saistošo noteikumu projekts (pievienotais fails)
Nosaukums Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2019.gada 4.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4/2019 “Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Burtnieku novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma”
Aprites stadija Izstrādē
Dokumenti Saistošo noteikumu projekts (pievienotais fails); Pielikums Nr. 1 (pievienotais fails); Pielikums Nr. 2 (pievienotais fails)
Nosaukums Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2016.gada 20.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Par Burtnieku novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanu”
Aprites stadija Saskaņošanā ar VARAM
Dokumenti Saistošo noteikumu projekts (pievienotais fails)
Nosaukums

Saistošie noteikumi Nr.____/2019 Nolikums par licencēto makšķerēšanu Burtnieka ezerā

Aprites stadija Saskaņošanā ar VARAM
Dokumenti Saistošo noteikumu projekts (pievienotais fails)
Nosaukums Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2019.gada 4.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5/2019 “Par Burtnieka ezera un publisko atpūtas zonu izmantošanu”
Aprites stadija Saskaņošanā ar VARAM
Dokumenti Saistošo noteikumu projekts (pievienotais fails)
Nosaukums Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2015.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.11/2015 “Par sabiedrisko kārtību Burtnieku novadā”
Aprites stadija Saskaņošanā ar VARAM
Dokumenti Saistošo noteikumu projekts (pievienotais fails)
Nosaukums Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Burtnieku novada administratīvajā teritorijā 
Aprites stadija Saskaņošanā ar VARAM
Dokumenti Saistošo noteikumu projekts (pievienotais fails)