Dokumentu projekti

Saistošo noteikumu projekti un paskaidrojumu raksti

Nosaukums

Saistošie noteikumi Nr.____/2019 Nolikums par licencēto makšķerēšanu Burtnieka ezerā

Aprites stadija Istrādē
Dokumenti Saistošo noteikumu projekts (pievienotais fails)
Nosaukums Saistošie noteikumi „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Burtnieku novadā”
Aprites stadija Izstrādē
Dokumenti Saistošo noteikumu projekts (pievienotais fails)
Nosaukums

Saistošie noteikumi Nr.___/2018 "Par neapbūvētu Burtnieku novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību"

Aprites stadija Apstiprināti 19.12.2018. domes sēdē, nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
Dokumenti Saistošo noteikumu projekts (pievienotais fails)
 Izstrādāts DirectHit