Dokumentu projekti

Saistošo noteikumu projekti un paskaidrojumu raksti

Nosaukums Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības domes 2018. gada 1. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 12/2017 “Par Burtnieku novada pašvaldības palīdzību bērniem, kuri ievietoti audžuģimenē”
Aprites stadija Izstrādē
Dokumenti Saistošo noteikumu projekts (pievienotais fails)
Nosaukums

Saistošie noteikumi Nr.____/2019 Nolikums par licencēto makšķerēšanu Burtnieka ezerā

Aprites stadija Izstrādē
Dokumenti Saistošo noteikumu projekts (pievienotais fails)
 



Izstrādāts DirectHit