Dokumentu projekti

Saistošo noteikumu projekti un paskaidrojumu raksti

Nosaukums Kārtība, kādā Burtnieku novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumam
Aprites stadija Izstrādē
Dokumenti Saistošo noteikumu projekts (pievienotais fails)
Nosaukums Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2013.gada 16.oktobra Saistošajos noteikumos Nr.14/2013 “Par Burtnieku novada apbedīšanas pabalsta piešķiršanu”
Aprites stadija Izstrādē
Dokumenti Saistošo noteikumu projekts (pievienotais fails)
Nosaukums Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2016.gada 20.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Par Burtnieku novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanu”
Aprites stadija Izstrādē
Dokumenti Saistošo noteikumu projekts (pievienotais fails)
Nosaukums Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2017.gada 20.decembra Saistošajos noteikumos Nr.21/2017 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”
Aprites stadija Izstrādē
Dokumenti Saistošo noteikumu projekts (pievienotais fails)
Nosaukums Nolikums par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā
Aprites stadija Saskaņošanā ar VARAM
Dokumenti Saistošo noteikumu projekts (pievienotais fails)
Nosaukums

Saistošie noteikumi Nr.____/2019 Nolikums par licencēto makšķerēšanu Burtnieka ezerā

Aprites stadija Saskaņošanā ar VARAM
Dokumenti Saistošo noteikumu projekts (pievienotais fails)
Nosaukums Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2019.gada 4.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5/2019 “Par Burtnieka ezera un publisko atpūtas zonu izmantošanu”
Aprites stadija Saskaņošanā ar VARAM
Dokumenti Saistošo noteikumu projekts (pievienotais fails)
Nosaukums Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2011.gada 19.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12/2011 “Ielu tirdzniecības un tirgus statusa piešķiršanas kārtība Burtnieku novadā”
Aprites stadija Saskaņošanā ar VARAM
Dokumenti Saistošo noteikumu projekts (pievienotais fails)
Nosaukums Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2015.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.11/2015 “Par sabiedrisko kārtību Burtnieku novadā”
Aprites stadija Saskaņošanā ar VARAM
Dokumenti Saistošo noteikumu projekts (pievienotais fails)
Nosaukums Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2015 “Par Burtnieku novada simboliku”
Aprites stadija Saskaņošanā ar VARAM
Dokumenti Saistošo noteikumu projekts (pievienotais fails)
Nosaukums Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Burtnieku novada administratīvajā teritorijā 
Aprites stadija Saskaņošanā ar VARAM
Dokumenti Saistošo noteikumu projekts (pievienotais fails)