Lēmumi-izpildrīkojumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Nr.6.11/2019/1325

Saskaņā ar likuma „Par nekustama īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Burtnieku novada pašvaldība ir izdevusi:

Dokumenta nosaukums un numurs

Lēmums-izpildrīkojums

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Nr.6.11/2019/1325

Dokumenta izdošanas datums

12.09.2019.

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati

Vladimirs Jevlakovs, dzimšanas datums 30.11.1955.

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa (EUR)

42,58 EUR

Dokumenta glabāšanas laiks

10 gadi

Ar minēto brīdinājumu Vladimirs Jevlakovs var iepazīties Burtnieku novada pašvaldībā, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku nov., 12. kabinetā.

Kontaktpersona: nodokļu administratore V.Ievīte, kontakttālrunis 64250909, vita.ievite@burtniekunovads.lv


Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Nr.6.11/2019/1327

Saskaņā ar likuma „Par nekustama īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Burtnieku novada pašvaldība ir izdevusi:

Dokumenta nosaukums un numurs

Lēmums-izpildrīkojums

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Nr.6.11/2019/1327

Dokumenta izdošanas datums

12.09.2019.

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati

Arnis Ješkins, dzimšanas datums 19.04.1961.

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa (EUR)

506,91 EUR

Dokumenta glabāšanas laiks

10 gadi

Ar minēto brīdinājumu Arnis Ješkins var iepazīties Burtnieku novada pašvaldībā, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku nov., 12. kabinetā.

Kontaktpersona: nodokļu administratore V.Ievīte, kontakttālrunis 64250909, vita.ievite@burtniekunovads.lv


Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Nr.6.11/2019/1326

Saskaņā ar likuma „Par nekustama īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Burtnieku novada pašvaldība ir izdevusi:

Dokumenta nosaukums un numurs

Lēmums-izpildrīkojums

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Nr.6.11/2019/1326

Dokumenta izdošanas datums

12.09.2019.

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati

Jurijs Beks, dzimšanas datums 18.11.1969.

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa (EUR)

100,73 EUR

Dokumenta glabāšanas laiks

10 gadi

Ar minēto brīdinājumu Jurijs Beks var iepazīties Burtnieku novada pašvaldībā, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku nov., 12. kabinetā.

Kontaktpersona: nodokļu administratore V.Ievīte, kontakttālrunis 64250909, vita.ievite@burtniekunovads.lv


Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Nr.6-11/1518

Saskaņā ar likuma „Par nekustama īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Burtnieku novada pašvaldība ir izdevusi:

Dokumenta nosaukums un numurs

Lēmums-izpildrīkojums

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Nr.6-11/1518

Dokumenta izdošanas datums

25.10.2017.

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati

Inta Pūķe, dzimšanas datums 30.06.1944.

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa (EUR)

49,13 EUR

Dokumenta glabāšanas laiks

5 gadi

Ar minēto lēmumu-izpildrīkojumu Inta Pūķe var iepazīties Burtnieku novada pašvaldībā, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku nov., 12. kabinetā.

Kontaktpersona: nodokļu administratore V.Ievīte, kontakttālrunis 64250909, vita.ievite@burtniekunovads.lv