Lēmumi-izpildrīkojumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Nr.6-11/1518

Saskaņā ar likuma „Par nekustama īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Burtnieku novada pašvaldība ir izdevusi:

Dokumenta nosaukums un numurs

Lēmums-izpildrīkojums

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Nr.6-11/1518

Dokumenta izdošanas datums

25.10.2017.

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati

Inta Pūķe, dzimšanas datums 30.06.1944.

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa (EUR)

49,13 EUR

Dokumenta glabāšanas laiks

5 gadi

Ar minēto lēmumu-izpildrīkojumu Inta Pūķe var iepazīties Burtnieku novada pašvaldībā, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku nov., 12. kabinetā.

Kontaktpersona: nodokļu administratore V.Ievīte, kontakttālrunis 64250909, vita.ievite@burtniekunovads.lv


 Izstrādāts DirectHit