Vispārējā izglītība

  Burtnieku Ausekļa pamatskola
Burtnieku novads, Burtnieku pagasts, Burtnieki, "Skola", LV-4206
tālr. 29102355
e-pasts: ausekla.pamatskola@burtniekunovads.lv
Direktore Ināra Stepanova
 
  Ēveles pamatskola
Burtnieku novads, Ēveles pagasts, Ēvele, "Pamatskola", LV-4712
tālr.  25467555
e-pasts:eveles.pamatskola@burtniekunovads.lv
Direktore Barbara Dauvarte
 
  Matīšu pamatskola
Burtnieku novads, Matīšu pagasts, Matīši, Skolas iela 22, LV-4210
tālr. 26556110
e-pasts:matisu.pamatskola@burtniekunovads.lv
Direktore Veneranda Logina
 
  Rencēnu pamatskola
Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēni, Parka iela 1, LV-4232
tālr. 25427171
e-pasts: rencenu.pamatskola@burtniekunovads.lv
Direktore Dina Oliņa
 Izstrādāts DirectHit