Vispārējā izglītība

   
Burtnieku Ausekļa pamatskola
Adrese: "Burtnieku Ausekļa skola", Burtnieku pag., Burtnieku nov., LV-4206
Kontakti: tālr. 25600958, 29102355,
e-pasts: ausekla.pamatskola@burtniekunovads.lv
Direktore: Ināra Stepanova

 
Ēveles pamatskola
Adrese: "Pamatskola", Ēvele, Ēveles pag., Burtnieku nov., LV-4712
Kontakti:  tālr. 25467555,
e-pasts:eveles.pamatskola@burtniekunovads.lv
Direktore: Barbara Dauvarte
Matīšu pamatskola
Adrese: Skolas iela 22, Matīši, Matīšu pag., Burtnieku nov., LV-4210
Kontakti: lietvedes tālr. 26556110, direktores tālr. 29488182,
e-pasts: matisu.pamatskola@burtniekunovads.lv
Direktore: Veneranda Logina
 
Rencēnu pamatskola
Adrese: Parka iela 1, Rencēni, Rencēnu pag., Burtnieku nov., LV-4232
Kontakti: skolas tālr. 25427171, direktores tālr. 26405140,
e-pasts: rencenu.pamatskola@burtniekunovads.lv
Direktore: Dina Oliņa