Dome

Burtnieku novada pašvaldības dome - Burtnieku novada iedzīvotāju ievēlēta Pašvaldības koleģiāla lēmējinstitūcija. Dome, atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam, sastāv no 15 deputātiem. Domi vada domes priekšsēdētājs, domes priekšsēdētājam ir viens vietnieks. Domes administrācijas darbu vada izpilddirektors.