Finansējuma un balvu piešķiršana

Pievienotajā failā iespējams skatīt Burtnieku novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtību sporta biedrībām un kārtību kādā piešķiramas balvas par izciliem sasniegumiem sportā.

Pievienotā faila pielikumi:

Pārskats par iepriekšējo gadu (biedru skaits) (pievienotais fails)

Pārskats par iepriekšējo gadu (organizēto pasākumu saraksts) (pievienotais fails)

Pārskats par iepriekšējo gadu (sportiskie sasniegumi) (pievienotais fails)

Biedrības plānoto Burtnieku novadā organizējamo pasākumu saraksts (pievienotais fails)

Finansējuma izlietojuma tāme (pievienotais fails)

Atskaite par piešķirtā finansējuma izlietojumu (pievienotais fails)

Visi pielikumi kopā (pievienotais fails)

Pievienotie faili

 Izstrādāts DirectHit