Finansējuma un balvu piešķiršana


PAKALPOJUMA APRAKSTS

Uz pašvaldības finansējumu un atbalstu var pretendēt, biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētas biedrības vai nodibinājumi, kuru pamatdarbības joma ir sports un kuru juridiskā adrese ir reģistrēta Burtnieku novada administratīvajā teritorijā, kuru aktivitāšu īstenošana pamatā notiek Burtnieku novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Pieteikumus finansējuma saņēmēji pašvaldības finansējuma saņemšanai nākamajam gadam iesniedz līdz kalendārā gada 30. novembrim.

Noteikumi Nr. 36/2018 “Burtnieku novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtība biedrībām un nodibinājumiem, kuru pamatdarbības joma ir sports, un kārtība, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā” nosaka, kā Burtnieku novada pašvaldība piešķir finansējumu sporta biedrībām un nodibinājumiem un kādā veidā tiek kontrolēts finansējuma izlietojums. Noteikumi pieejami šeit


NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Pārskats par iepriekšējo gadu (biedru skaits) (pievienotais fails)

Pārskats par iepriekšējo gadu (organizēto pasākumu saraksts) (pievienotais fails)

Pārskats par iepriekšējo gadu (sportiskie sasniegumi) (pievienotais fails)

Biedrības plānoto Burtnieku novadā organizējamo pasākumu saraksts (pievienotais fails)

Finansējuma izlietojuma tāme (pievienotais fails)

Atskaite par piešķirtā finansējuma izlietojumu (pievienotais fails)

Visi pielikumi kopā (pievienotais fails)


PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS VIETA

Pagastu pārvaldes

Burtnieku pagasta pārvalde,
Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku nov., LV-4206;

Ēveles pagasta pārvalde,
"Ēveles skola", Ēvele, Ēveles pag., Burtnieku nov., LV-4712;

Matīšu pagasta pārvalde,
Skolas iela 11, Matīši, Matīšu pag., Burtnieku nov., LV-4210;

Rencēnu pagasta pārvalde,
Valmieras iela 13, Rencēni, Rencēnu pag., Burtnieku nov., LV-4232;

Valmieras pagasta pārvalde,
Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku nov., LV-4219;

Vecates pagasta pārvalde,
"Kultūras centrs", Vecate, Vecates pag., Burtnieku nov., LV-4211.

KONTAKTI

Pievienotie faili