Finansējuma un balvu piešķiršana

Pievienotajā failā iespējams skatīt Burtnieku novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtību sporta biedrībām un kārtību kādā piešķiramas balvas par izciliem sasniegumiem sportā.

Pievienotā faila pielikumi:

Atskaite par piešķirtā finansējuma izlietošanu (pievienotais fails)

Biedrības biedru saraksts (pievienotais fails)

Biedrības organizēto pasākumu saraksts (pievienotais fails)

Biedrības plānoto Burtnieku novadā organizējamo pasākumu saraksts (pievienotais fails)

Biedrības un biedrības biedru sportisko sasniegumu saraksts (pievienotais fails)

Finansējuma izlietojuma tāme (pievienotais fails)

Pievienotie faili

 Izstrādāts DirectHit