Pagastu pārvaldes

Burtnieku novada pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina:

Burtnieku pagasta administrācija, Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku nov., LV-4206;
Ēveles pagasta pārvalde, "Ēveles skola", Ēvele, Ēveles pag., Burtnieku nov., LV-4712;
Matīšu pagasta pārvalde, Skolas iela 11, Matīši, Matīšu pag., Burtnieku nov., LV-4210;
Rencēnu pagasta pārvalde, Valmieras iela 13, Rencēni, Rencēnu pag., Burtnieku nov., LV-4232;
Valmieras pagasta pārvalde,Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku nov., LV-4219;
Vecates pagasta pārvalde, "Kultūras centrs", Vecate, Vecates pag., Burtnieku nov., LV-4211.


Pagastu pārvalžu vadītāju kontakti

        Pieņemšanas laiki
Ints Kļaviņš

Burtnieku pagasta administrators

tālr. 64226332, 22017227 ints.klavins@burtniekunovads.lv Otrdienās 9.00-12.00; 14.00-16.30;
Ceturtdienās 9.00-12.00; 14.00-16.30
Inese Sippo

Rencēnu pagasta pārvaldes vadītāja

aizvieto Ēveles pagasta pārvaldes vadītāju

tālr. 22016115 inese.sippo@burtniekunovads.lv

Rencēnu pag.

Pirmdienās 9.00 - 12.00; 15.00-18.00;

Ceturtdienās 9.00-12.00; 14.00-17.00

Ēveles pag.

Trešdienās 8.00-16.00

Māra Vītola Valmieras pagasta pārvaldes vadītāja tālr. 64238257, 26313154 mara.vitola@burtniekunovads.lv

Pirmdienā 9.00-12.00 un 15.00-18.00;

Ceturtdienās 9.00-12.00 un 14.00-17.00

Skaidrīte Klāsone Matīšu pagasta pārvaldē tālr. 29457698 skaidrite.klasone@burtniekunovads.lv

Matīšu pag.

Pirmdienās 9.00-12.00; 15.00-18.00;

Otrdienās 14.00-17.00

Vecates pag.

Otrdienās  8.00-12.00;                Ceturtdienās 8.00 -12.00

Vecates pagasta pārvaldē*

*Dokumentus un maksājumus katru darba dienu 10.00-18.00 pieņem arī Vecates pagasta bibliotēkā!