Pagastu pārvaldes

Burtnieku novada pašvaldības administrācijas darbinieki Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Burtnieku novada pagastu pārvaldēs un Būvvaldē aicina izvērtēt iespēju pakalpojumus saņemt attālināti vai atlikt uz vēlāku laiku, ja tas nav steidzami. Lai saņemtu speciālistu konsultācijas attālināti, aicinām sazināties ar nepieciešamo speciālistu, zvanot vai nosūtot dokumentus/iesniegumus elektroniski e-pastā, pa pastu vai ievietojot pastkastītē, kas atrodas pie Burtnieku novada pagastu pārvalžu ēkām. Pirms ierašanās noteikti piesakieties iepriekš, jo ir darbinieki, kuri pēc iespējas strādā attālināti un var nebūt pieejami uz vietas!

Atgādinām un aicinām! Burtnieku novada pašvaldība pieņem bezskaidras naudas maksājumus! Rekvizīti norādīti rēķinā!

Nekustamā īpašuma nodokli iespējams apmaksāt portāla www.epakalpojumi.lv sadaļā Nekustamais īpašums.

Pieņemam ar eParakstu parakstītus dokumentus uz e-pastu: info@burtniekunovads.lv, pieejamas vairākas iesniegumu veidlapas (ŠEIT), kuras iespējams parakstīt un nosūtīt mums pa pastu vai ievietot pastkastēs pie pagastu pārvaldēm! 

   
Valmieras pagasta pārvalde
Adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219
Vadītāja: Māra Vītola
Kontakti: 26313154, 64238257, mara.vitola@burtniekunovads.lv
Pieņemšanas laiks: P. 9.00-12.00 un 15.00-18.00; C. 9.00-12.00 un 14.00-17.00
Saimnieks: Jānis Rodziņš
Kontakti: 22113119, janis.rodzins@burtniekunovads.lv

Burtnieku pagasta administrācija
Adrese: Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pag., Burtnieku nov., LV-4206
Vadītāja: Lāsma Daugiša
Kontakti: 22017227, lasma.daugisa@burtniekunovads.lv
Pieņemšanas laiks: otrdienās 9.00-12.00 un 14.00-16.00; ceturtdienās 9.00-12.00 un 14.00-16.00
Saimnieks: Vladimirs Skļarskis
Kontakti: 64226332, vladimirs.sklarskis@burtniekunovads.lv

Rencēnu pagasta pārvalde
Adrese: Valmieras iela 13, Rencēni, Rencēnu pag., Burtnieku nov., LV-4232
Vadītājs: Ints Kļaviņš
Kontakti: 22016115, ints.klavins@burtniekunovads.lv
Pieņemšanas laiks: trešdienās 9.00-12.00 un 14.00-16.00
Lietvede: Inese Sippo
Kontakti: 29353774, inese.sippo@burtniekunovads.lv
Pieņemšanas laiks: katru darba dienu, izņemot trešdienās
Saimnieks: Miervaldis Anšmits
Ēveles pagasta pārvalde
Adrese: "Ēveles skola", Ēvele, Ēveles pag., Burtnieku nov., LV-4712
Vadītājs: Ints Kļaviņš
Kontakti: 22016115, ints.klavins@burtniekunovads.lv
Pieņemšanas laiks: piektdienās 9.00-12.00
Lietvede: Inese Sippo
Kontakti: 29353774, inese.sippo@burtniekunovads.lv
Pieņemšanas laiks: trešdienās 8.00-16.00
Saimnieks: Aivars Lamba
Kontakti: 28784000, aivars.lamba@burtniekunovads.lv
Matīšu pagasta pārvalde
Adrese: Skolas iela 11, Matīši, Matīšu pag., Burtnieku nov., LV-4210
Vadītāja: Skaidrīte Klāsone
Kontakti: 29457698, skaidrite.klasone@burtniekunovads.lv
Pieņemšanas laiks: P. 9.00-12.00 un 15.00-18.00; O.14.00-17.00
Saimnieks: Alberts Mačāns

Vecates pagasta pārvalde
Adrese: "Kultūras centrs", Vecate, Vecates pag., Burtnieku nov., LV-4211
Vadītāja: Skaidrīte Klāsone
Kontakti: 29457698, skaidrite.klasone@burtniekunovads.lv
Pieņemšanas laiks: O. 8.00-12.00; C. 8.00 -12.00
Saimnieks: Viktors Lūsis
Kontakti: viktors.lusis@burtniekunovads.lv

Dokumentus un maksājumus katru darba dienu 10.00-18.00 pieņem arī Vecates pagasta bibliotēkā