Pagastu pārvaldes

Burtnieku novada pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina:

Burtnieku pagasta administrācija, Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku nov., LV-4206;
Ēveles pagasta pārvalde, "Ēveles skola", Ēvele, Ēveles pag., Burtnieku nov., LV-4712;
Matīšu pagasta pārvalde, Skolas iela 11, Matīši, Matīšu pag., Burtnieku nov., LV-4210;
Rencēnu pagasta pārvalde, Valmieras iela 13, Rencēni, Rencēnu pag., Burtnieku nov., LV-4232;
Valmieras pagasta pārvalde,Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku nov., LV-4219;
Vecates pagasta pārvalde, "Kultūras centrs", Vecate, Vecates pag., Burtnieku nov., LV-4211.


Pagastu pārvalžu vadītāju kontakti

       
Ints Kļaviņš

Burtnieku pagasta administrators

tālr. 64226332, 22017227 ints.klavins@burtniekunovads.lv
Inese Sippo

Rencēnu pagasta pārvaldes vadītāja

aizvieto Ēveles pagasta pārvaldes vadītāju

tālr. 22016115 inese.sippo@burtniekunovads.lv
Māra Vītola Valmieras pagasta pārvaldes vadītāja tālr. 64238257, 26313154 mara.vitola@burtniekunovads.lv
Skaidrīte Klāsone Matīšu pagasta pārvaldē tālr. 29457698 skaidrite.klasone@burtniekunovads.lv
Vecates pagasta pārvaldē

Burtnieku novada pagastu pārvalžu vadītāju apmeklētāju pieņemšanas laiki augustā (pievienotais fails)

 Izstrādāts DirectHit