Uzņēmējdarbība

Novadā attīstītākās nozares ir lauksaimniecība, mežistrāde un dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība. Lielākā daļa lauku saimniecību darbojas tā sauktajā jauktajā lauksaimniecībā (augkopība + lopkopība). Lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem 41% no kopējās novada teritorijas, kas ir gandrīz 4% no kopējās lauksaimniecībā izmantojamo zemju platības Vidzemes reģionā.

Populārākās uzņēmējdarbības nozares Burtnieku novadā:

  1. Jauktā lauksaimniecība;
  2. Mežizstrāde;
  3. Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība;
  4. Kravu pārvadājumi pa autoceļiem;
  5. Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi.

Kopumā pēdējo desmit gadu laikā Burtnieku novadā reģistrēti 300 jauni uzņēmumi, bet likvidēti 211, kas nozīmē, ka faktiski kopš 2008. gada uzņēmumu skaits novadā pieaudzis par 89 komersantiem. Šobrīd kopumā Burtnieku novadā reģistrēts 831 uzņēmums, no tiem 45,37% ir zemnieku saimniecības, bet 41,76% - sabiedrības ar ierobežotu atbildību*.

Nozīmīga loma Burtnieku novada attīstībā, atpazīstamības un pievilcīgas telpas veidošanā ir tūrisma nozarei. Nozares attīstību sekmē ģeogrāfiskais novietojums un pieejamība, dažādu tūrisma veidu piedāvājums, kultūras un vēsturiskās tradīcijas, kā arī dabas resursi (Burtnieks, Gauja, Salaca). Teritorijas nozīmīgākais dabas resurss ir Burtnieka ezers, kas, kā lielākais ezers Ziemeļvidzemē, nodrošina novada atpazīstamību un ir vietas zīmolvedības pamatā.

*Lursoft dati par 2017. gadu