Covid-19

Covid–19 regulējuma skartie komersanti var pieteikties pašvaldības mantas nomas maksas atvieglojumiem

Pašvaldības valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā ir tiesīgas atbrīvot vai samazināt nomas maksu pašvaldības mantas nomniekiem, pamatojoties uz Ministru kabineta 02.04.2020. noteikumiem Nr. 180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk - MK noteikumi).

Burtnieku novada pašvaldība informē, ka komersanti, kuriem radušās grūtības ārkārtējās situācijas dēļ saistībā ar Covid -19 izplatīšanās ierobežošanu, var vērsties pašvaldībā, lai saņemtu nomas maksas samazinājumu vai atbrīvojumu no tās. Lai saņemtu atbalstu, kādā no Burtnieku novada pagastu pārvaldēm nepieciešams iesniegt iesniegumu, kurā jānorāda nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma pamatojums.

Atbalstu piešķir, ja komersants vienlaikus atbilst visiem MK noteikumu 3.punktā  minētajiem kritērijiem: https://likumi.lv/ta/id/313681-noteikumi-par-publiskas-personas-un-publiskas-personas-kontroletas-kapitalsabiedribas-mantas-nomas-maksas-atbrivojuma-vai-samazinajuma

Atbalsta saņemšanas izvērtēšanai, komersanti tiek aicināti iesniegt iesniegumus, aizpildot izstrādāto iesnieguma veidlapu:

(pievienotais fails, doc), (pievienotais fails, pdf), (pievienotais fails, odt). Nepieciešams pievienot arī de minimis uzskaites veidlapu un komersanta ienākumu samazinājuma (Ministru kabineta noteikto ierobežojumu dēļ, Covid-19) apliecinošs dokuments.                                 

22.04.2020. Burtnieku novada pašvaldības domes sēdes lēmums (pievienotais fails, PDF).

De minimis uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz komersanta – atbalsta saņēmēja VID elektroniskajā datu bāzē EDS. Komersantam jāizdrukā informācija no sava EDS un jāpievieno izdruka Burtnieku novada pašvaldībā iesniedzamajam iesniegumam. Vairāk uzzināt par de minimis veidlapas saņemšanu var šeit:

https://www.vid.gov.lv/lv/no-1-julija-de-minimis-atbalsta-uzskaite-notiks-elektroniski

https://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/komercdarbibas_atbalsta_kontrole/projekta__de_minimis_atbalsta_uzskaites_sistemas_izstrade__ieviesana/

https://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/komercdarbibas_atbalsta_kontrole/de_minimis_atbalsta_uzskaites_sistema/


Pārcelti nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņi

Ceturtdien, 26. martā, Burtnieku novada pašvaldības ārkārtas domes sēdē deputāti nolēma pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksāšanas termiņus. 2020. gada 31. marta termiņš pārcelts uz 2020. gada 17. augustu, bet 2020. gada 15. maija termiņš uz 2020. gada 16. novembri.

Termiņa pārcelšana nozīmē, ka līdz 17. augustam (par uz 31. martu aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli) un 16. novembrim (par uz 15. maiju aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli) par maksājumiem netiks aprēķināta kavējuma nauda. Pašvaldība aicina iedzīvotājus un uzņēmumus, kuri ārkārtējās situācijas laikā turpina strādāt un veic saimniecisko darbību, veikt NĪN apmaksu ierastajā kārtībā.

Izmaiņas veiktas saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju. Burtnieku novada pašvaldībā ar skaidru naudu norēķināties nav iespējams, kas daudziem iedzīvotājiem apgrūtina iespēju veikt NĪN apmaksu, kā arī izsludinātā ārkārtējā situācija diemžēl negatīvi ietekmējusi iedzīvotāju ienākumus. Ceram, ka valstī ekonomiskā situācija stabilizēsies un iedzīvotājiem būs iespējams veikt rēķinu apmaksu. 

Šobrīd apmaksāt NĪN iespējams bankā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv. Kad koronavīrusa “Covid-19” izplatība Latvijā samazināsies, tiks atjaunota iespēja norēķināties ar skaidru naudu Burtnieku novada pagastu pārvaldēs.

Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lviespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit