PII "Namiņš"

attēls
Foto galerija skatāma šeit!

Adrese: Skolas iela 11, Matīši, Matīšu pagasts, Burtnieku novads, LV 4210
Tālrunis: 29367074
E-pasts:  matisipii@burtniekunovads.lv

Vadītāja: Ruta Berga
Tālrunis: 29367074
E-pasts: ruta.berga@burtniekunovads.lv

Darba laiks: no plkst. 7.30 līdz plkst. 18.00.

Īstenojam licencētas pirmsskolas izglītības programmas:

  • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111;
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas attīstības traucējumiem, kods 01015511.

Burtnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņa” uzdevums ir palīdzēt bērniem izaugt par labiem cilvēkiem, kuri prot meklēt un atrast katrs savu ceļu, lai pieaugot spētu īstenot savus talantus un sapņus, kopā ar pedagogiem, to visu apgūstot caur rotaļām, spēlēm, dziesmām, radošām nodarbībām un draudzīgu kopā būšanu.

Mūsu iestādē ir 3 grupiņas:

“Zīļuki” 1,5-3 g.v., 
                                        
“Pūcītes” 3-4 g.v., 
 
“Rūķīši” 4-7g. 

Pirmsskolas izglītības obligātais saturs ietver zināšanas, izpratnes un pamatprasmes septiņās mācību jomās, kā arī vērtības un tikumus, caurviju prasmes tādā mērā un apjomā, kas nepieciešams veiksmīgai mācību uzsākšanai sākumskolā. Zināšanas un prasmes pirmsskolā tiek apgūtas integrētā mācību procesā visas dienas garumā. Mācīšanās pieejā liela nozīme ir bērna izziņas intereses veidošanai kā pasaules un sevis izzināšanai, prasmju un zināšanu pamatu apgūšanai caur praktisko darbošanos, veselīgu ieradumu  un sociāli emocionālo prasmju attīstīšanai, kas noderēs tālāk dzīvē. Pedagogs mācību procesu organizē tā, lai sniegtu nepieciešamo atbalstu katra bērna izaugsmē, plāno un organizē mācības un vidi tā, lai bērni tiktu rosināti pēc iespējas vairāk darboties patstāvīgi. Mācīšanās notiek integrētā rotaļnodarbībā, sadarbojoties, ar mūzikas un sporta skolotājiem, iesaistot arī atbalsta personālu – logopēdi. Mācīšanās atspoguļojas telpu noformējumā – plakātos, bērnu darbos, un kuras arvien vairāk notiek ārā, nevis telpās.

Izglītojamiem ir iespēja apmeklēt deju pulciņu un vokālo ansambli Matīšu Tautas namā.

Pievienotie faili

Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit