PII "Namiņš"

Adrese: Skolas iela 11, Matīši, Matīšu pagasts, Burtnieku novads, LV 4210
Tālrunis: 29367074
E-pasts:  matisipii@burtniekunovads.lv

Vadītāja: Ruta Berga
Tālrunis: 29367074
E-pasts: ruta.berga@burtniekunovads.lv

Darba laiks: no plkst. 7.30 līdz plkst. 18.00.

Īstenotās izglītības programmas:

  • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111;
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām, kods 01015411;
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas attīstības traucējumiem, kods 01015511.

Pirmsskolas izglītības iestāde „Namiņš” ir Burtnieku novada pašvaldības dibināta izglītības iestāde. Atjaunota un darbu atsākusi 2013. gada 1. septembrī.  Galvenais līdzeklis mācīšanas procesā ir rotaļa, kurā bērni ar prieku, aizrautību un entuziasmu bauda mācību procesu. Iestādē mācību darb tiek organizēts trīs grupās: bērni vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem, bērni vecumā no 3 līdz 4 gadiem un bērni vecumā no 5 līdz 7 gadu vecumam.

Profesionāls un aizrautīgs pedagogs ir bērna laimes atslēga, kamēr mazulis ir pirmsskolā, tādēļ mūsu pedagogi ir ar bagātīgu un daudzveidīgu pieredzi bērnu audzināšanā un izglītošanā, viņi ir radoši, toleranti, atvērti, sniedzot savas zināšanas, prasmes un iemaņas bērniem un vecākiem, prot iet līdzi laikam un inovācijām. Visiem pedagogiem vienojošā īpašība ir sava darba mīlestība un ikviens velta īpašu uzmanību katram bērnam, pozitīvi motivējot, novērojot, izsecinot un piemeklējot metodes un materiālus, kas vislabāk noder bērna attīstības veicināšanai.

Protams, bērna attīstības veicināšana ir kopīgs darbs, kas iet roku rokā pedagogiem ar vecākiem, tāpēc īpaša uzmanība tiek veltīta vecāku informēšanai un kopīgai sadarbībai svētkos, sapulcēs, radošajās pēcpusdienās un talkās.

Bērniem trīs reizes dienā tiek nodrošināta ēdināšana (brokastis, pusdienas, launags). Ēdienkarti sastāda atbilstoši bērnu vecumam, ietverot dārzeņus, sulas, augļus, piena, graudaugu un gaļas produktus.

Pievienotie faili