Matīšu pamatskola

Adrese: Burtnieku novads, Matīšu pagasts, Matīši, Skolas iela 22, LV-4210
Tālruņi: direktore: 29488182; lietvede: 26556110
E-pasts: matisu.pamatskola@burtniekunovads.lv vai inara.gutmane@burtniekunovads.lv
Direktore: Veneranda Logina

Skolai Matīšos ir vairāk nekā 300 gadu ilga vēsture, jo te dibināta pirmās draudzes skolas Latvijā. Jau 19. gadsimta vidū Matīšu draudzē tika dibinātas Pučurgas (1846. gads), Bauņu (1853. gads) un Mīlītes (1860. gads) pagastskolas, bet draudzes skolā bērni mācījās pēc šo izglītības iestāžu pabeigšanas. 1933. gada 1. februārī piemeklēja nelaime - Mīlītes sešu klašu pamatskola nodega, un Bauņu pagasta iedzīvotāji nolēma, ka skolas vajadzībām jāceļ jauna ēka. 1934. gada 7. oktobrī notikas skolas iesvētīšana un 11. oktobrī tika uzsāktas pirmās mācību stundas. Tobrīd audzēkņu skaits bija 199, savukārt strādāja seši pedagogi.

Skolas nosaukums laika gaitā vairākkārt mainījies. Sākotnēji tā bija 6.-7 klašu pamatskola, vēlāk iemantoja tautskolas nosaukumu, kurā bija septiņas klases. Taču periodā no 1951. līdz 1964. gadam Matīši varēja lepoties ar savu vidusskolu. Tam sekoja astoņgadīgās un deviņgadīgās skolas statuss, kamēr 1992. gadā tā oficiāli ieguva pamatskolas nosaukumu.

1987. gadā tika uzcelta skolas piebūve, kurā izvietoja sporta zāli, ģērbtuves, bibliotēku, skolas muzeju, kā arī mājturības un ķīmijas stundām paredzētos kabinetus. No 2005. gada tika uzsākti skolas ēkas sakārtošanas un uzlabošanas darbi. Ir nomainīts jumta segums skolas jaunajam korpusam, kā arī nokrāsota mājas fasāde. Paredzēts, ka rekonstrukcijas ceļā tiks sakārtots arī pie skolas esošais āra sporta laukums.

Matīšu pamatskolai jau vairākus gadus ir draudzīgas saiknes ar Alojas novada Puikules pamatskolu, un nu draugu pulkam pievienojusies arī Priekuļu novada Liepas pamatskola. No 2007. gada rudens nodibināta sadarbība ar Insjonas skolu Zviedrijā.

Ar vadības palīdzību pamatskola aktīvi piesaistījusies dažādos projektos. Matīšu pamatskola ir Sorosa fonda Latvijā sociālo zinību atbalsta skola, kā arī šī izglītības iestāde oficiāli atzīta par bērniem draudzīgu skolu.

Pievienotie faili

 Izstrādāts DirectHit