Matīšu pamatskola

Adrese: Skolas iela 22, Matīši, Matīšu pag., Burtnieku novads, LV-4210
Kontakti: lietvedes tālr. 26556110, direktores tālr. 29488182
e-pasts: matisu.pamatskola@burtniekunovads.lv
Direktore: Veneranda Logina

FB lapa: facebook.com/matisuskola

Īstenotās programmas:

  • vispārējās pamatizglītības izglītības programma (kods 21011111)
  • speciālās pamatizglītības programma ar mācīšanas traucējumiem (kods 21015611)

Pievienotie faili