Ēveles Tautas nams

Adrese: "Ēveles klubs", Ēvele, Ēveles pag., Burtnieku novads, LV-4712
Kontakti: tālr. 26118879, e-pasts: anda.jukame@burtniekunovads.lv
Vadītāja: Anda Jukāme
 

Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi:

  • Senioru deju kopa “Ēvele”, vadītāja Irida Jukāme, kontaktpersona Anda Jukāme, tālr. 26191238;
  • Vokālais ansamblis “Fresh” , vadītāja Līga Reņģe, tālr. 2554122;
  • Līnijdeju pulciņš, vadītāja Inguna Rudzīte, tālr. 20226186;
  • Mūziķu apvienība “Avantūra” (balles muzikanti), vadītājs Ojārs Ābols, tālr. 26596445;
  • Sporta pulciņš (nodarbības notiek Ēveles pamatskolas sporta zālē). Vadītājs Guntars Zīvers, tālr. 36236188.

Tradicionālie pasākumi:

  • Konkurss – koncerts “Ēvelvīzija”;
  • Ēveles pagasta svētki.