Rencēnu pagasta kultūras nams

Adrese: Valmieras iela 12, Rencēni, Rencēnu pag., Burtnieku novads, LV-4232
Kontakti: tālr. 29183069, e-pasts: ilona.kalnina@burtniekunovads.lv
Vadītāja: Ilona Kalniņa
Facebook.com lapa


Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi:

 • Bērnu deju pulciņš “Spriņgotāji”. Nodarbības notiek Rencēnu pamatskolā, Valkas ielā 6, Rencēnu pag. Vadītāja Agita Piebalga, tālr. 29253744;
 • Amatierteātris “Jautra kompānija”. Nodarbības notiek pirmdienās no plkst. 18.00 līdz plkst. 21.00. Vadītājs Ingus Kniploks, tālr. 26322563.
 • Kapela “Rotas muzikanti”.  Mēģinājumi notiek otrdienās no plkst. 16.00 līdz plkst. 20.00. Vadītājs Valdis Meijers, tālr. 26456002.
 • Folkloras kopa “Rota”.  Mēģinājumi notiek trešdienās no plkst. 16.00 līdz plkst. 19.00 . Vadītājs Valdis Meijers, tālr. 26456002.
 • Dziesmu draugu kopa “Dedzieda”. Mēģinājumi notiek otrdienās, ceturtdienās no plkst. 18.00 līdz plkst. 21.00.Vadītājs Jānis Timermanis, tālr. 29210380.
 • Dziedošie vīri. Mēģinājumi notiek trešdienās no plkst. 17.00 līdz plkst. 21.00. Vadītājs Jānis Timermanis, tālr. 29210380.
 • Jauktais ansamblis. Mēģinājumi notiek trešdienās, ceturtdienās no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00.Vadītāja Evita Skujiņa, tālr. 26166128.
 • Jauniešu popgrupa. Mēģinājumi notiek pirmdienās, piektdienās no plkst. 15.00 līdz plkst. 17.00.  Vadītāja Evita Skujiņa, tālr. 26166128.
 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Nakte”. Mēģinājumi notiek otrdienās, ceturtdienās no plkst. 20.00 līdz plkst. 22.00.Vadītāja Mārīte Saulīte, tālr. 26182505.
 • Aušanas studija “Rencēni”. Nodarbības notiek trešdienās no plkst. 13.00 līdz plkst. 18.00. Vadītāja Gaļina Birkava, tālr. 29197379.

Tradicionālie pasākumi:

 • Amatiereātru festivāls “Ļembasts”;
 • Burtnieku novada bērnu dziedāšanas konkursa “Mincis” fināls ;
 • Koncerts “Par un ap… Lielās dzīves mazajiem sīkumiem”;
 • Starptautisks sadraudzības koncerts “Ielūdz dziesmu draugu kopa “Dedzieda””;
 • Kapelu saiets Rencēnos.