Aptaujas

AKTUĀLĀS


Aicinājums meža īpašniekiem izteikt savu viedokli par saimniekošanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Latvijas Meža īpašnieku biedrība (LMIB) ar Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) finansiālu atbalstu realizē projektu "Meža īpašnieku izglītošana un iesaiste lēmumu pieņemšanā par meža apsaimniekošanu aizsargājamās dabas teritorijās". Viens no tā uzdevumiem ir noskaidrot meža īpašnieku viedokli par aizsargājamo teritoriju izveides procesu, to apsaimniekošanas nosacījumiem un kompensāciju sistēmu par meža apsaimniekošanas ierobežojumiem. Meža īpašnieki tiek aicināti izteikt savu viedokli, aizpildot aptaujas anketu līdz 18.12.

Saite uz aptauju: www.visidati.lv/aptauja/1394128456/


Šobrīd biedrība "No Salacas līdz Rūjai" ir esošā plānošana perioda sadarbības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas vidus posmā, kad svarīgi novērtēt LEADER programmas sasniegtos rezultātus un tā ietekmi uz vietējās rīcības grupas iedzīvotāju dzīves kvalitātes izmaiņām. Lai novērtētu, cik veiksmīgi īstenota iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana Jūs tiekat lūgti aizpildīt aptaujas anketu.

Aptauja ir anonīma un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptaujas aizpildīšana aizņem 10 - 15 minūtes no Jūsu laika. Aptaujas aizpildīšanas laiks līdz 2019. gada 10.janvārim. Saite uz aptaujas anketu pieejama ŠEIT.


ARHĪVS

Burtnieku novada pašvaldība, plānojot dalību biedrību “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” un “No Salacas līdz Rūjai” organizētajās projektu pieteikumu atlasēs Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, vēlas noskaidrot iedzīvotāju viedokli par prioritārajiem projektiem, kas būtu iesniedzami projektu konkursam.

Anketas “Burtnieku novadā prioritāri īstenojamie projekti ar LEADER programmas atbalstu” līdz 12. novembrim (ieskaitot) iesniedzamas pagastu pārvaldēs vai elektroniski. Saite uz aptaujas anketu www.visidati.lv/aptauja/1394551781/


Tiesībsargs aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā par nodokļu reformu

Tiesībsargs aicina iedzīvotājus līdz šī gada 21.oktobrim aizpildīt aptaujas anketu par informētību, zināšanām un attieksmi par diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu. Aptauja ir daļa no tiesībsarga ierosinātās pārbaudes lietas par nodokļu reformas neapliekamā minimuma, atvieglojumu un attaisnoto izdevumu piemērošanas problēmu, efektivitātes un risinājumu izvērtējuma. Lasīt vairāk


Šobrīd īstenojam Burtnieku novada pašvaldības 13 līdz 30 gadīgo jauniešu aptauju, lai noskaidrotu jauniešu vērtējumus par mūsu pašvaldību kā dzīves, darba un brīvā laika pavadīšanas vietu. Vēlamies lūgt arī Tevi piedalīties šajā aptaujā un aizpildīt nelielu aptaujas anketu.

Šeit nav pareizu vai nepareizu atbilžu – mūs interesē tieši Tavs personīgais viedoklis un novērtējums! Mēs garantējam, ka Tavi sniegtie novērtējumi un viedokļi nebūs pieejami citiem jauniešiem, skolotājiem vai vecākiem. Tos apkopotā veidā izmantos tikai aptaujas veicēji, kuri veiks datu analīzi.

Anketas aizpildīšana aizņems ne vairāk kā 7-10 minūtes Tava laika! To aizpildīt var līdz pirmdienai, 1. oktobrim.

Aptaujas anketu vari aizpildīt šeit

BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS JAUNIEŠU APTAUJAS ANKETA

Plašāka informācija: Daiga Kīna, jaunatnes lietu speciāliste, tālr. 28602525


Burtnieku novada pašvaldība vēlas noskaidrot Burtnieku pagasta iedzīvotāju apmierinātību ar SIA “VTU-Valmiera” sabiedriskā transporta maršruta “Valmiera-Burtnieki-Eniņi-Valmiera” atiešanas laiku no pieturas “Burtnieki” rīta pusē – plkst. 8.15. Tāpat pašvaldībā vēlas noskaidrot apmierinātību ar atiešanas laiku no Valmieras autoostas pašreizējam maršrutam “Valmiera-Burtnieki-Eniņi-Valmiera” plkst. 16.05. Aptaujā iegūtie rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā un nodoti SIA “VTU-Valmiera” izskatīšanai, lai nepieciešamības gadījumā varētu pieņemt lēmumu par atiešanas laiku maiņu.

Aptaujas anketas var aizpildīt no 16. maija līdz 1. jūnijam. Tās iesniegt var Burtnieku novada pašvaldības pagastu pārvaldēs, Burtnieku pagasta bibliotēkā vai elektroniski šeit

 Izstrādāts DirectHit