Sadarbība ar NVO

Burtnieku novada pašvaldība sniedz atbalstu biedrībām un nodibinājumiem, kuru juridiskā adrese ir reģistrēta Burtnieku novada administratīvajā  teritorijā un kuru aktivitāšu īstenošana  pamatā  notiek Burtnieku novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Lai nodrošinātu procesa caurspīdīgumu, izstrādāti finansējuma piešķiršanas noteikumi (pieejami ŠEIT). Ar pašvaldības atbalstu organizēti dažādi pasākumi, īstenoti vietējai kopienai nozīmīgi projekti, gūti atzīstami panākumi sportā, aktivizēti vietējie iedzīvotāji. 

Rencēnu, Ēveles, Matīšu un Valmieras pagastos darbojas pensionāru biedrības, kurās pensijas vecuma iedzīvotājiem ar pašvaldības atbalstu nodrošinātas iespējas attīstīt sociālās prasmes, izglītoties un saturīgi pavadīt brīvo laiku. Vecates un Burtnieku pagastos šo funkciju veic kultūras centri. Tiek atbalstītas arī dažādas ieceres kultūrā, sociālajā jomā un citas ieceres dzīves kvalitātes uzlabošanai novadā, kā arī tiek sniegts līdzfinansējums LEADER un citos fondos iesniegtajiem projektiem.

Pašvaldība vairākus gadus organizē arī Vides attīstības projektu konkursu, kurā var piedalīties vietējās nevalstiskās organizācijas, lai veicinātu  Burtnieku novada publiskās teritorijas sakoptību un drošību, dažādojot iespējas saturīgai un kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai Burtnieku novada iedzīvotājiem un veicinot Burtnieku novada iedzīvotāju iesaistīšanos novada teritorijas sakopšanas pasākumu īstenošanā, nodrošinot jaunizveidotā vides objekta ilgtspējīgu uzturēšanu.

Informācija par Burtnieku novada administratīvajā teritorijā reģistrētajām nevalstiskajām organizācijām pieejama ZO.lv katalogā ŠEIT