Pašvaldības nolikums

Pašvaldības nolikums:

Aktuālā versija Burtnieku novada pašvaldības nolikums (pievienotais fails)
Saistošie noteikumi Nr. 3/2019 Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2010. gada 17. februāra saistošajos noteikumos  Nr.4/2010 "Burtnieku novada pašvaldības nolikums" (pievienotais fails)
Saistošie noteikumi Nr. 4/2010 Burtnieku novada pašvaldības nolikums (pievienotais fails)