Pašvaldības nolikums

Pašvaldības nolikums:

Aktuālā versija Burtnieku novada pašvaldības nolikums (pievienotais fails, PDF)