2019. gads

Burtnieku novada pašvaldības 2019. gada budžets

Saistošo noteikumu Nr. 6/2019 "Par Burtnieku novada pašvaldības budžetu 2019. gadam" konsolidētā versija (pievienotais fails)


SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 20/2019 “Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2019.gada 04.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6/2019 “Par Burtnieku novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” (pievienotais fails)

Pielikums Nr.1 (pievienotais fails)

Pielikums Nr.2 (pievienotais fails)

Pielikums Nr.3 (pievienotais fails)

Pielikums Nr.4 (pievienotais fails)

Paskaidrojuma raksts (pievienotais fails)


SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9/2019 “Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2019.gada 04.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6/2019 “Par Burtnieku novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” (pievienotais fails)

Pielikums Nr.1 (pievienotais fails)

Pielikums Nr.2 (pievienotais fails)

Pielikums Nr.3 (pievienotais fails)

Pielikums Nr.4 (pievienotais fails)

Paskaidrojuma raksts (pievienotais fails)


Saistošie noteikumi Nr. 8/2019 “Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2019.gada 4.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6/2019 “Par Burtnieku novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”" (pievienotais fails)

Pielikums Nr.1 (pievienotais fails)

Pielikums Nr.2 (pievienotais fails)

Pielikums Nr.3 (pievienotais fails)

Pielikums Nr.4 (pievienotais fails)

Paskaidrojuma raksts (pievienotais fails)


Burtnieku novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 6/2019 "Par Burtnieku novada pašvaldības budžetu 2019. gadam" (pievienotais fails).

Paskaidrojuma raksts Burtnieku novada pašvaldības 2019. gada budžetam (pievienotais fails)

Pielikums Nr. 1 "Burtnieku novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžets" (pievienotais fails)

Pielikums Nr. 2 "Burtnieku novada pašvaldības 2019. gada specbudžets (bez ziedojumu un dāvinājumu līdzekļiem)" (pievienotais fails)

Pielikums Nr. 3 "Burtnieku novada pašvaldības 2019. gada specbudžets - ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi" (pievienotais fails)

Pielikums Nr. 4 "Burtnieku novada pašvaldības pārskats par saistību apmēru" (pievienotais fails)

Pielikums Nr. 5 "Burtnieku novada pašvaldības iestāžu, nodaļu un struktūrvienību degvielas apmērs 2019. gadam" (pievienotais fails)