Kultūras attīstības koncepcija

Burtnieku novada kultūras koncepcijas mērķis ir noteikt prioritāros darbības virzienus kultūras jomā novadā un nodrošināt koordinētu pašvaldības kultūras iestāžu un to sadarbības partneru (valsts, privāto un nevalstisko organizāciju) darbību efektīvai kultūras piedāvājuma nodrošināšanai novada iedzīvotājiem un sekmīgai novada tēla veidošanai.

Izstrādājot kultūras koncepciju, tiek ievērots kultūras pieejamības princips - ikviena indivīda tiesības uz kultūru. Turklāt, ņemot vērā kultūras nozares lomas maiņu Eiropā, koncepcijā tiek atbalstīts uzskats, ka kultūra kalpo kā ekonomiskās attīstības dzinējspēks, aplūkojot kultūras ekonomikas un kultūras tūrisma attīstību novadā.

Burtnieku novada kultūras attīstības koncepcija apstiprināta ar Burtnieku novada pašvaldības domes 2015. gada 17. novembra sēdes Lēmumu Nr. 297 (protokols Nr. 11, 1.punktu).

Pievienotie faili