Burtnieku pagasta kultūras centrs

Adrese: Jaunatnes iela 15, Burtnieki, Burtnieku pag., Burtnieku novads, LV-4206
Kontakti: tālr. 26119906, e-pasts: inguna.vintena@burtniekunovads.lv
Vadītāja: Ingūna Vintēna

Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi:

  • Pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs „Ķipari” (3-6g.), vadītāja Vēsma Felkere, 30 dalībnieki.
  • Senioru līnijdeju grupa „Rudens rozes”, vadītāja Vēsma Felkere, 10 dalībnieces.
  • Līnijdeju grupa „Burtniecietes”, vadītāja Dina Līce, 5-7 dalībnieces.
  • Bērnu vokālais ansamblis, vadītāja Laura Riekstiņa, 8 dalībnieki.
  • Sieviešu vokālais ansamblis, vadītāja Laura Riekstiņa, 12 dalībnieces.

Tradicionālie pasākumi:

  • Burtnieku pagasta mazo vokālistu konkurss „Mincis”.
  • Rokdarbu un amatniecības darbu izstāde, pašdarbnieku koncerts Lieldienās.
  • Valsts svētku pasākums.
  • Ziemassvētku jampadracis.