Burtnieku novada vēstis

Burtnieku novada pašvaldība veido ikmēneša, bezmaksas informatīvo izdevumu ar nosaukumu "Burtnieku novada vēstis", ar mērķi informēt iedzīvotājus par galvenajām aktualitātēm un notikumiem novadā. Izdevumā tiek iekļautas ziņas par pašvaldības domes pieņemtajiem lēmumiem, jaunākajiem izstrādātajiem dokumentiem, iedzīvotāji tiek iepazīstināti ar aktualitātēm kultūras, sporta, vides, sociālajā u.c. jomās, kā arī sniegta informācija par gaidāmajiem kultūras un sporta notikumiem.

Informatīvais izdevums "Burtnieku novada vēstis" tiek izdots vienu reizi mēnesī 3300 eksemplāros, kuru nogādāšana līdz novada iedzīvotāju pastkastītēm uzticēta "Latvijas Pastam". Savukārt daļa tirāžas tiek nogādāta uz piecu pagastu - Valmieras, Rencēnu, Ēveles, Matīšu un Vecates - pārvaldēm, kā arī Burtnieku novada administratīvo centru, nodrošinot, ka izdevums pieejams arī tiem novadniekiem, kuru mājās nav ierīkotas pastkastītes, kā arī mūsu pašvaldības viesiem.

Burtnieku novada vēstis 2019

Burtnieku novada vēstis 2018

Burtnieku novada vēstis 2017

Burtnieku novada vēstis 2016

Burtnieku novada vēstis 2015

Burtnieku novada vēstis 2014

Burtnieku novada vēstis 2013

Burtnieku novada vēstis 2012

Burtnieku novada vēstis 2011

Burtnieku novada vēstis 2010

Burtnieku novada pašvaldības informatīvais izdevums tiek veidots pēc "Burtnieku novada vēstis" nolikuma. Informāciju izdevumam var iesūtīt ikviens interesents uz e-pastu: prese@burtniekunovads.lv

 Izstrādāts DirectHit