Burtnieku novada vēstis

Burtnieku novada pašvaldība veido ikmēneša, bezmaksas informatīvo izdevumu ar nosaukumu "Burtnieku novada vēstis", lai publicētu pašvaldības iedzīvotājiem būtisku neitrālu informāciju un nodrošinātu pašvaldības administrācijas un domes darbības atklātību, objektīvu un visaptverošu informāciju par pašvaldības un tās iestāžu darbību, kā arī informētu par aktuāliem notikumiem Burtnieku novadā. Izdevuma redaktors ir Burtnieku novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists, kuram materiālus izdevumam var iesniegt elektroniski e-pastā: prese@burtniekunovads.lv

Informatīvais izdevums "Burtnieku novada vēstis" tiek izdots vienu reizi mēnesī 3300 eksemplāros, kuru nogādāšana līdz novada iedzīvotāju pastkastītēm uzticēta VAS "Latvijas Pasts". Savukārt daļa tirāžas tiek nogādāta uz piecu pagastu - Valmieras, Rencēnu, Ēveles, Matīšu, Vecates - pārvaldēm, kā arī Burtnieku novada administratīvo centru, nodrošinot, ka izdevums pieejams arī tiem novadniekiem, kuru mājās nav ierīkotas pastkastītes, kā arī mūsu pašvaldības viesiem.

Elektroniskie izdevumi pieejami:

Burtnieku novada vēstis 2020

Burtnieku novada vēstis 2019

Burtnieku novada vēstis 2018

Burtnieku novada vēstis 2017

Burtnieku novada vēstis 2016

Burtnieku novada vēstis 2015

Burtnieku novada vēstis 2014

Burtnieku novada vēstis 2013

Burtnieku novada vēstis 2012

Burtnieku novada vēstis 2011

Burtnieku novada vēstis 2010

Pievienotie faili