Amatpersonu un darbinieku mēnešalgas

Pievienotajā failā iespējams iepazīties ar amatpersonu un darbinieku mēnešalgām sadalījumā pa amatu grupām

Pievienotie faili