Citi iepirkumi

Datums Nosaukums Iesniegšanas termiņš Pievienotie faili
26.02.2016. Burtnieka ezera zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošanai nepieciešamā inventāra - eholotes iegāde 07.03.2016. Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu pieejams šeit
06.10.2015. Burtnieku novada pašvaldības pārbūvējamo grants ceļu tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana. 16.10.2015. Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu pieejams šeit
20.05.2015. Lapenes izgatavošana, piegāde un uzstādīšana ūdenstūrisma atpūtas vietā “Parkmaļi”, Vecates pagasts, Burtnieku novads, projekta “Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā/Riverways" ietvaros 29.05.2015. Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu pieejams šeit
20.05.2015. Biotualetes piegāde ūdenstūrisma atpūtas vietā “Parkmaļi”, Vecates pagasts, Burtnieku novads, projekta “Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā/Riverways" ietvaros 29.05.2015. Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu pieejams šeit
27.04.2015. Datortehnikas un tīkliekārtu uzstādīšana projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Burtnieku novadā”, projekta Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/036 ietvaros 07.05.2015. Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu pieejams šeit
20.02.2015. Burtnieku novada Vecates pagasta nekustamā īpašuma "Parkmaļi"
teritorijas labiekārtošanas darbu būvuzraudzība
27.02.2015. Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu pieejams šeit.
18.09.2014. Burtnieku novada pašvaldība uzaicina iesniegt cenas piedāvājumu līdaku mazuļiem, ataudzētiem, 5-20 gr. 30.09.2014. Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu pieejams šeit.
26.08.2014. Burtnieku novada pašvaldība uzaicina iesniegt cenas piedāvājumu velomaršruta "Apkārt Burtnieka ezeram” izveidei. 05.09.2014 Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu pieejams šeit.
12.08.2014. Burtnieku novada pašvaldība uzaicina iesniegt cenas piedāvājumu būvuzraudzības pakalpojumu īstenošanai objektā “Burtnieku Ausekļa vidusskolas vienkāršotā renovācija” 29.08.2014 Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu pieejams šeit.
12.08.2014. Burtnieku novada pašvaldība uzaicina iesniegt cenas piedāvājumu būvuzraudzības pakalpojumu īstenošanai objektā “Lizdēnu sabiedriskā centra vienkāršotā renovācija” 29.08.2014 Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu pieejams šeit.
23.04.2014. Ceļa “Dambis” rekonstrukcijas darbu būvuzraudzība 06.05.2014 Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu pieejams šeit.
11.04.2014. Burtnieku novada pašvaldība uzaicina iesniegt cenas piedāvājumu skeitparka izveidei. 22.04.2014. Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu pieejams šeit.
11.04.2014. Burtnieku novada pašvaldība uzaicina iesniegt cenas piedāvājumu aprīkojuma piegādei sadzīves pakalpojumu centram Vecatē. 22.04.2014. Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu pieejams šeit.
11.04.2014. Burtnieku novada pašvaldība uzaicina iesniegt cenas piedāvājumu būvdarbu veikšanai objektā "Kultūras centrs" Vecatē. 22.04.2014. Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu pieejams šeit.
31.03.2014. Burtnieku novada pašvaldība uzaicina iesniegt cenas piedāvājumu tautas tērpu un mūzikas instrumentu iegādei folklora kopai "Ēvele". 17.04.2014. Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu pieejams šeit.
17.02.2014. Ceļa “Dambis” rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība 28.02.2014. Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu pieejams šeit.
03.02.2014. Burtnieku novada pašvaldība uzaicina iesniegt cenas piedāvājumu ataudzētu līdaku mazuļu iegādei zivju resursu atjaunošanai Burtnieka ezerā. 27.02.2014. Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu pieejams šeit.
 25.02.2013.  Burtnieku novada pašvaldība uzaicina iesniegt cenas piedāvājumu atkritumu izgāztuves „Kulpji” rekultivācijas darbu būvuzraudzībai. Rekultivācijas darbi tiek veikti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Atkritumu izgāztuves "Kulpji" rekultivācija", projekta Nr. 3DP/3.5.1.2.1/12/IPIA/VARAM/012.  12.03.2013. Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu pieejams šeit. 
 03.04.2012. Burtnieku novada pašvaldība uzaicina iesniegt cenas piedāvājumu tehniskā projekta ekspertīzes pakalpojuma sniegšanai Atkritumu izgāztuves "Kulpji" rekultivācijas tehniskajam projektam.  09.04.2012. Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu pieejams šeit.
05.03.2012. Burtnieku novada pašvaldība uzaicina iesniegt cenas piedāvājumus atkritumu izgāztuves „Kulpji” rekultivācijas tehniskā projekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanai atbilstoši pielikumā pievienotajai tehniskajai specifikācijai. 26.03.2012. Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu pieejams šeit.