Rencēnu pamatskola

Adrese: Parka iela 1, Rencēni, Rencēnu pag., Burtnieku novads, LV-4232;
pirmsskolas izglītības grupas: Valkas iela 6, Rencēni, Rencēnu pagasts, Burtnieku novads,  LV-4232
Kontakti: skolas tālr. 25427171, direktores tālr. 26405140,
e-pasts: rencenu.pamatskola@burtniekunovads.lv
Direktore: Dina Oliņa
 
Rencēnu pamatskolas PI grupas darba laiks: no plkst. 7.15 līdz plkst. 18.30.

Īstenotās programmas:

  • Pamatizglītības programma, kods 21011111;
  • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem, kods 21015311;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015811.

Akreditācijas laiks: 2020. gada 4. decembris

Pievienotie faili