Deleģēšanas līgumi

24.01.2020. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgums Nr. 3.21/2020/152 ar SIA "BN KOMFORTS"

Līgums


10.09.2019. Deleģēšanas līgums Nr. 5.19.1.6/2019/32 ar Kocēnu novada domi

Līgums


27.07.2017. Deleģēšanas līgums Nr. 3-21/553-2017 ar biedrību “Latvijas Samariešu  apvienība”.

Līgums


18.04.2013. Deleģēšanas līgums Nr. 3-21/232-2013 ar SIA "BN KOMFORTS".

Līgums

2018. gada 6. aprīlī noslēgta vienošanās Nr.1 par Deleģēšanas līguma termiņa pagarināšanu līdz 2023. gada 6. aprīlim.

Vienošanās


25.05.2018. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgums Nr. 3-21/2018/445 ar SIA "BN KOMFORTS".

Līgums


28.09.2018. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgums Nr. 3-21/2018/869 ar SIA "BN KOMFORTS". 

Līgums


2.01.2019. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgums Nr. 3.21/2019/2 ar SIA "BN KOMFORTS".

Līgums
Pielikums
Lēmums

Vienošanās par grozījumiem pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumā Nr. 3.21/2019/2

Vienošanās