Pirmsskolas izglītība

Pirmsskolas izglītības iestāde "Burtiņš"

Adrese: Ozolu iela 2A, Valmieras pagasts, Burtnieku novads
Kontakti: tālr. 25628869 (atbildēs lietvede), bērnu peldbaseina administrācijas tālr. 26405434
Vadītāja: Ivaise Melkere


Pirmsskolas izglītības iestāde "Namiņš"

Adrese: Skolas iela 11, Matīšu pag., Burtnieku novads, LV-4210
Kontakti: tālr. 29367074
Vadītāja: Ruta Berga


Pirmsskolas izglītības iestāde "Sienāzītis"

Adrese: Parka iela 3, Burtnieku pag., Burtnieku novads, LV-4206
Kontakti: tālr. 26447410
Vadītāja: Linda Sēne


Pirmsskolas izglītības grupa Ēveles pamatskolā

Adrese: "Pamatskola", Ēveles pagasts, Burtnieku novads, LV-4712
Kontakti: tālr. 25467555
Direktore: Barbara Dauvarte


Pirmsskolas izglītības grupa Rencēnu pamatskolā

Adrese: Valkas iela 6, Rencēni, Rencēnu pag., Burtnieku novads, LV-4232
Kontakti: skolas tālr. 25427171, direktores tālr. 26405140,
e-pasts: rencenu.pamatskola@burtniekunovads.lv
Direktore: Dina Oliņa