Informācija par rindām uz PII

Burtnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk - PII) rindas tiek veidotas atbilstoši Burtnieku novada saistošajiem noteikumiem Nr.4/2019 "Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Burtnieku novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma" (pievienotais fails)

Pirmsskolas izglītības iestāžu aktuālās rindas uz 2020. gada 11. februāri

Izglītības iestādes nosaukums

Informācija par rindu

PII "Namiņš" Matīšu pagastā Pievienotais fails
PII "Sienāzītis" Burtnieku pagastā Pievienotais fails
Rencēnu pamatskolas PI grupas Pievienotais fails
PII "Burtiņš" Valmieras pagastā Pievienotais fails
Ēveles pamatskolas PI grupa Pievienotais fails