Informācija par rindām uz PII

Burtnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk - PII) rindas tiek veidotas atbilstoši Burtnieku novada saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2016 "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Burtnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un pie skolām esošajās pirmsskolas grupās". Ar tiem var iepazīties šeit.

Pirmsskolas izglītības iestāžu aktuālās rindas uz 2019. gada 12. aprīli

Izglītības iestādes nosaukums

Informācija par rindu

PII "Namiņš" Matīšu pagastā Pievienotais fails
PII "Sienāzītis" Burtnieku pagastā Pievienotais fails
Rencēnu pamatskolas PI grupa Pievienotais fails
PII "Burtiņš" Valmieras pagastā Pievienotais fails
Ēveles pamatskolas PI grupa Pievienotais fails
 Izstrādāts DirectHit