Kontakti

Burtnieku novada pašvaldība

Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālrunis 64226643, fakss 64238257, e-pasts: info@burtniekunovads.lv
E-pasts preses relīzēm: prese[at]burtniekunovads.lv

Burtnieku novada pašvaldības administrācijas darba laiks:

Pirmdienās - no plkst. 08.00 līdz 12.00, no plkst. 13.00 līdz 18.00;
Otrdienās - no plkst. 08.00 līdz 12.00, no plkst. 13.00 līdz 17.00;
Trešdienās - no plkst. 08.00 līdz 12.00, no plkst. 13.00 līdz 17.00;
Ceturtdienās - no plkst. 08.00 līdz 12.00, no plkst. 13.00 līdz 17.00;
Piektdienās - no plkst. 08.00 līdz 12.00, no plkst. 13.00 līdz 16.00.

Rekvizīti:

Burtnieku novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009114148
J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206
Konts LV98UNLA0050014274092
Kods UNLALV2X

Pašvaldības vadība
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Edvīns Straume Domes priekšsēdētājs 29417127 edvins.straume@burtniekunovads.lv
Jānis Leitis Domes priekšsēdētāja vietnieks 29121702 janis.leitis@burtniekunovads.lv
Mārtiņš Kļaviņš Izpilddirektors 25668856 martins.klavins@burtniekunovads.lv

Burtnieku novada pašvaldības administrācija, Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pag., LV-4219
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Rasma Matjuškova Lietvedības nodaļas vadītāja 64226643 26640123 rasma.matjuskova@burtniekunovads.lv
Inese Bērziņa Lietvede 26423655 inese.berzina@burtniekunovads.lv
Vita Ievīte Nodokļu administratore 64250909 vita.ievite@burtniekunovads.lv
Valērijs Seilis Attīstības nodaļas vadītājs 26197174 valerijs.seilis@burtniekunovads.lv
Elīna Rulle Attīstības projektu vadītāja 22033707 elina.rulle@burtniekunovads.lv
Dana Sāre Attīstības projektu vadītāja 29320067 dana.sare@burtniekunovads.lv
Edīte Stērste Sabiedrisko attiecību speciāliste 20219631 edite.sterste@burtniekunovads.lv
Dace Krīvena-Valdmane Novada kultūras un sporta koordinatore 26391372 dace.krivena-valdmane@burtniekunovads.lv
Evita Mihaiļuka Izglītības pakalpojumu speciāliste 27338859 evita.mihailuka@burtniekunovads.lv
Sandris Sietinsons Datorsistēmu un datortīklu administrators 29564450 29275199 sandris.sietinsons@burtniekunovads.lv
Signe Pilsneniece Finanšu nodaļas vadītāja 64250912 signe.pilsneniece@burtniekunovads.lv
Smaida Kraveca Ekonomiste-norēķinu grāmatvede 64250911 20218875 smaida.kraveca@burtniekunovads.lv
Anda Līsmane Algu un debitoru grāmatvede 64250907 anda.lismane@burtniekunovads.lv
Svetlana Bērziņa Debitoru grāmatvede 64250907 svetlana.berzina@burtniekunovads.lv
Ligita Lorence Apgādes un pamatlīdzekļu uzskaites grāmatvede 64250908 ligita.lorence@burtniekunovads.lv
Baiba Irbina Apgādes un pamatlīdzekļu uzskaites grāmatvede 64250908 baiba.irbina@burtniekunovads.lv
Vita Blažēviča Juriste 26649254 vita.blazevica@burtniekunovads.lv
Dace Pastva Juriste 25612511 dace.pastva@burtniekunovads.lv
Inna Ville Juriste 28383046 inna.ville@burtniekunovads.lv
Pēteris Rava Personālvadības speciālists - jurists 29388422 peteris.rava@burtniekunovads.lv
Raivis Grūbe Datu aizsardzības speciālists 67419000 raivis@grubesbirojs.lv
Viesturs Grūbe Datu aizsardzības speciālists 67419000 viesturs@grubesbirojs.lv

Saimnieciskā nodaļa, Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Zane Elksne Nekustamo īpašumu un autoceļu uzturēšanas speciāliste 25629654 zane.elksne@burtniekunovads.lv
Jānis Millers Pašvaldības būvniecības projektu vadītājs 25908016 janis.millers@burtniekunovads.lv
Evija Ozola Dabas resursu speciāliste 26327031 evija.ozola@burtniekunovads.lv
Vija Lāne Darba aizsardzības speciāliste 26536174 vija.lane@burtniekunovads.lv
Baiba Daneviča Zemes lietu speciāliste 28388518 baiba.danevica@burtniekunovads.lv
Apmeklētājus pieņem:
Otrdienās 8.00-12.00, 13.00-17.00
Emīlija Gulbe Zemes lietu speciāliste 28663304 emilija.gulbe@burtniekunovads.lv
Apmeklētājus pieņem:
Otrdienās 8.00-12.00, 13.00-17.00

Būvvalde, Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pag.
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Rasma Liepiņa Būvvaldes vadītāja 26436040 rasma.liepina@burtniekunovads.lv
Jānis Bušs Būvinspektors 25601343 janis.buss@burtniekunovads.lv
Linda Bāliņa Būvvaldes lietvede 64201502 linda.balina@burtniekunovads.lv

Pagastu pārvaldes
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Lāsma Daugiša Burtnieku pagasta administratore 22017227 lasma.daugisa@burtniekunovads.lv
Māra Vītola Valmieras pagasta pārvaldes vadītāja 64238257 26313154 mara.vitola@burtniekunovads.lv
Apmeklētājus pieņem:
P. 9.00-12.00 un 15.00-18.00; C. 9.00-12.00 un 14.00-17.00
Skaidrīte Klāsone Matīšu un Vecates pagasta pārvalžu vadītāja 29457698 skaidrite.klasone@burtniekunovads.lv
Apmeklētājus pieņem:
Matīšu pag. P. 9.00-12.00 un 15.00-18.00; O. 14.00-17.00; Vecates pag. O. 8.00-12.00; C. 8.00 -12.00
Ints Kļaviņš Rencēnu un Ēveles pagastu pārvalžu vadītājs 22016115 ints.klavins@burtniekunovads.lv
Apmeklētājus pieņem:
Rencēnu pag. T. 9.00-12.00 un 14.00-16.00; Ēveles pag. Pk. 9.00-12.00
Inese Sippo Rencēnu un Ēveles pagastu pārvalžu lietvede 29353774 inese.sippo@burtniekunovads.lv
Apmeklētājus pieņem:
Rencēnu pag.katru darba dienu, izņemot trešdienās. Ēveles pag. T. 8.00-16.00
Vladimirs Skļarskis Saimnieks Burtnieku pagastā 64226332 vladimirs.sklarskis@burtniekunovads.lv
Aivars Lamba Saimnieks Ēveles pagastā 28784000 aivars.lamba@burtniekunovads.lv
Jānis Rodziņš Saimnieks Valmieras pagastā 22113119 janis.rodzins@burtniekunovads.lv

Sociālais dienests
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Ainārs Judeiks Sociālā dienesta vadītājs 29452929 ainars.judeiks@burtniekunovads.lv
Apmeklētājus pieņem:
Draudzības ielā 12A, Valmiermuižā pēc iepriekšēja pieraksta
Sanda Kakse Sociālā dienesta vadītāja vietniece 25726031 sanda.kakse@burtniekunovads.lv
Apmeklētājus pieņem:
Draudzības ielā 12A, Valmiermuižā
Jānis Zauers Valmieras pagasta sociālais darbinieks 64207077 26442991 janis.zauers@burtniekunovads.lv
Apmeklētājus pieņem:
Draudzības ielā 12a, Valmiermuižā
Pirmdienās 8.30-12.00 un 13.00-18.00,
Otrdienās 8.30-12.00,
Ceturtdienās 8.30-12.00
Solveiga Troiņikova Sociālā darbiniece 26442991 solveiga.troinikova@burtniekunovads.lv
Apmeklētājus pieņem:
Draudzības ielā 12a, Valmiermuižā, Valmieras pag.
Pirmdienās 8.30-12.00 un 13.00-18.00,
Otrdienās 8.30-12.00.
"Ēveles skola", Ēvelē, Ēveles pag.
Trešdienās 8.30-12.00 un 13.00-15.00
Rudīte Ādamsone Matīšu pagasta sociālā darbiniece 26101602 rudite.adamsone@burtniekunovads.lv
Apmeklētājus pieņem:
Matīšu pagasta pārvaldē, Skolas ielā 11, Matīšos, Matīšu pag.
Pirmdienās 8.30-12.00 un 13.00-18.00,
Otrdienās 8.30-12.00,
Ceturtdienās 13.00-17.00
Līga Krūmiņa Sociālā darbiniece 25737711 liga.krumina@burtniekunovads.lv
Apmeklētājus pieņem:
Valmieras ielā 13, Rencēnos, Rencēnu pagastā
Pirmdienās 8.30-12.00 un 13.00-18.00,
Trešdienās 8.30-12.00,
Ceturtdienās no 13.00-17.00
Agita Sniedze Burtnieku pagasta sociālā darbiniece 25772258 agita.sniedze@burtniekunovads.lv
Apmeklētājus pieņem:
J. Vintēna ielā 7, Burtniekos, Burtnieku pagastā
Otrdienās 8.30-12.00 un 13.00-17.00,
Trešdienās 8.30-12.00,
Ceturtdienās 13.00-17.00
Vija Ozola Vecates pagasta sociālā darbiniece 20204007 vija.ozola@burtniekunovads.lv
Apmeklētājus pieņem:
“Kultūras centrs”, Vecatē, Vecates pag.
Ceturtdienās 8.30-12.00 un 13.00-17.00.
Irēna Šmite Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem 26673388 irena.smite@burtniekunovads.lv
Apmeklētājus pieņem:
Draudzības ielā 12A, Valmiermuižā, Valmieras pag.
Pirmdienās no 8.30-18.00.
"Ēveles skola", Ēvelē, Ēveles pag.
Katra mēneša pirmā un trešā otrdiena no 8.30-17.00.
Skolas ielā 11, Matīšos, Matīšu pag.
Trešdienās no 8.30-17.00.
J. Vintēna ielā 7, Burtniekos, Burtnieku pag.
Ceturtdienās no 8.30-17.00.
Valmieras ielā 13, Rencēnos, Rencēnu pag.
Piektdienās no 8.30-16.00.
Anna Kalniņa Psihologs 29225729 anna.kalnina@burtniekunovads.lv
Apmeklētājus pieņem:
Pēc iepriekšēja pieraksta, saskaņojot to ar sociālajiem darbiniekiem
Inga Šulce Psihologs 29322799 inga.sulce@burtniekunovads.lv
Apmeklētājus pieņem:
Pēc iepriekšēja pieraksta, saskaņojot to ar sociālajiem darbiniekiem

Bāriņtiesa
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Inga Pāže Bāriņtiesas priekšsēdētāja 64223275 20218931 inga.paze@burtniekunovads.lv
Apmeklētājus pieņem:
Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pag.
P. 08.00-12.00 13.00-17.00;
C. 08.00-12.00 13.00-18.00.
"Kultūras centrs", Vecatē, Vecates pag.
Katra mēneša pirmajā un trešajā ceturtdienā: 9.00-12.00
Dace Rika Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece 29188618 dace.rika@burtniekunovads.lv
Apmeklētājus pieņem:
J. Vintēna ielā 7, Burtniekos, Burtnieku pag.
O. 13.00-16.00
C. 08.00-12.00.
Skolas ielā 11, Matīšos, Matīšu pag.
Katru otrdienu no plkst. 8.30 - 12.00

Linda Korne Bāriņtiesas locekle 64223275 linda.korne@burtniekunovads.lv
Apmeklētājus pieņem:
Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pag.
P. 08.00-12.00 13.00-17.00
C. 08.00-12.00 13.00-18.00
Indra Mūrniece Bāriņtiesas locekle 22026777 indra.murniece@burtniekunovads.lv
Apmeklētājus pieņem:
Valmieras ielā 13, Rencēnos, Rencēnu pag.
Katra mēneša otrajā un ceturtajā pirmdienā no plkst. 13.00 līdz plkst. 18.00,
ceturtdienās 15.00-17.00.
"Ēveles skola", Ēveles pag.
katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā, 13.00-17.00

Kultūras nami
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Inguna Vintēna Burtnieku pagasta kultūras centra vadītāja 26119906 inguna.vintena@burtniekunovads.lv
Anda Jukāme Kultūras darba organizatore Ēveles pagastā 26118879 anda.jukame@burtniekunovads.lv
Ligita Jenča Kultūras darba organizatore Matīšu pagastā 29697319 ligita.jenca@burtniekunovads.lv
Ilona Kalniņa Rencēnu pagasta kultūras nama vadītāja 29183069 ilona.kalnina@burtniekunovads.lv
Mārtiņš Vecvagars Valmieras pagasta kultūras nama vadītājs 27122812 martins.vecvagars@burtniekunovads.lv
Igors Korņējevs Vecates pagasta kultūras nama vadītājs 29464099 igors.kornejevs@burtniekunovads.lv

Bibliotēkas
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Gunta Daļecka Burtnieku pagasta bibliotēkas vadītāja 25770008 gunta.dalecka@burtniekunovads.lv
Aelita Punkstiņa Ēveles pagasta bibliotēkas vadītāja 25749081 aelita.punkstina@burtniekunovads.lv
Agita Zalte Matīšu pagasta bibliotēkas vadītāja 25769555 agita.zalte@burtniekunovads.lv
Andra Auniņa Rencēnu 1.bibliotēkas vadītāja 26554420 andra.aunina@burtniekunovads.lv
Anta Bukava Valmieras pagasta bibliotēkas vadītāja anta.bukava@burtniekunovads.lv
Ilze Zariņa Vecates pagasta bibliotēkas vadītāja 26336650 ilze.zarina@burtniekunovads.lv

Izglītības iestādes
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Ināra Stepanova Burtnieku Ausekļa pamatskolas direktore 29102355 ausekla.pamatskola@burtniekunovads.lv
Barbara Dauvarte Ēveles pamatskolas direktore 25467555 barbara.dauvarte@burtniekunovads.lv
Veneranda Logina Matīšu pamatskolas direktore 29488182 veneranda.logina@burtniekunovads.lv
Dina Oliņa Rencēnu pamatskolas direktore 26405140 dina.olina@burtniekunovads.lv
Linda Sēne Burtnieku PII "Sienāzītis" vadītāja 26337517 26447410 linda.sene@burtniekunovads.lv
Ruta Berga PII "Namiņš" vadītāja 29367074 ruta.berga@burtniekunovads.lv
Ivaise Melkere PII "Burtiņš" vadītāja 26330075 ivaise.melkere@burtniekunovads.lv
PII "Burtiņš" bērnu peldbaseina administrācija 26405434 @

Multifunkcionālais Jaunatnes iniciatīvu centrs, Jaunatnes iela 15, Burtnieki
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Daiga Kīna Vadītāja/pedagogs 28602525 daiga.kina@burtniekunovads.lv

Dzimtsarakstu nodaļa, Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pag.
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Daina Gustsone Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 64207076 29388170 daina.gustsone@burtniekunovads.lv

Pašvaldības policija
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Lolita Kaimiņa Pašvaldības policijas vecākā inspektore 26456558 lolita.kaimina@burtniekunovads.lv
Andis Brolītis Pašvaldības policijas vecākais inspektors 28343836 andis.brolitis@burtniekunovads.lv
Salvis Buls Pašvaldības policijas vecākais inspektors 22303122 salvis.buls@burtniekunovads.lv

Lauku attīstības konsultācijas, Rencēnu 2. bibliotēkas telpās
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Inese Gaumane Lauku attīstības konsultante 26306139 inese.gaumane@burtniekunovads.lv