Brīdinājumi par administratīvā akta piespiedu izpildi

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Nr. 6.11/2021/751

Saskaņā ar likuma „Par nekustama īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Burtnieku novada pašvaldība ir izdevusi:

Dokumenta nosaukums un numurs

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Nr. 6.11/2021/751

Dokumenta izdošanas datums

12.05.2021.

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati

Sintija Paukšēna, dzimšanas datums 16.06.1977.

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa (EUR)

69,38 EUR

Labprātīgas samaksas termiņš

02.06.2021.

Dokumenta glabāšanas laiks

10 gadi

Ar minēto brīdinājumu Sintija Paukšēna var iepazīties Burtnieku novada pašvaldībā, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku nov., 12. kabinetā. Kontaktpersona: nodokļu administratore V.Ievīte, kontakttālrunis 64250909, vita.ievite@burtniekunovads.lv


Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Nr. 6.11/2021/733

Saskaņā ar likuma „Par nekustama īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Burtnieku novada pašvaldība ir izdevusi:

Dokumenta nosaukums un numurs

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Nr. 6.11/2021/733

Dokumenta izdošanas datums

12.05.2021.

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati

Laura Kurte, dzimšanas datums 02.08.1996.

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa (EUR)

107,61 EUR

Labprātīgas samaksas termiņš

01.06.2021.

Dokumenta glabāšanas laiks

10 gadi

Ar minēto brīdinājumu Laura Kurte var iepazīties Burtnieku novada pašvaldībā, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku nov., 12. kabinetā. Kontaktpersona: nodokļu administratore V.Ievīte, kontakttālrunis 64250909, vita.ievite@burtniekunovads.lv


Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Nr.6.11/2020/559

Saskaņā ar likuma „Par nekustama īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Burtnieku novada pašvaldība ir izdevusi:

Dokumenta nosaukums un numurs

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Nr.6.11/2020/559

Dokumenta izdošanas datums

17.04.2020.

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati

Gudrun Margit Stoll, dzimšanas datums 02.04.1943.

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa (EUR)

2890,48 EUR

Labprātīgas samaksas termiņš

06.05.2020.

Dokumenta glabāšanas laiks

10 gadi

Ar minēto brīdinājumu Gudrun Margit Stoll var iepazīties Burtnieku novada pašvaldībā, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku nov., 12. kabinetā.

Kontaktpersona: nodokļu administratore V.Ievīte, kontakttālrunis 64250909, vita.ievite@burtniekunovads.lv


Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Nr.6.11/2019/993

Saskaņā ar likuma „Par nekustama īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Burtnieku novada pašvaldība ir izdevusi:

Dokumenta nosaukums un numurs

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Nr.6.11/2019/993

Dokumenta izdošanas datums

04.07.2019.

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati

Jurijs Beks, dzimšanas datums 18.11.1969.

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa (EUR)

93,85 EUR

Labprātīgas samaksas termiņš

23.07.2019.

Dokumenta glabāšanas laiks

10 gadi

Ar minēto brīdinājumu Jurijs Beks var iepazīties Burtnieku novada pašvaldībā, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku nov., 12. kabinetā.

Kontaktpersona: nodokļu administratore V.Ievīte, kontakttālrunis 64250909, vita.ievite@burtniekunovads.lv


Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Nr.6.11/2019/766

Saskaņā ar likuma „Par nekustama īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Burtnieku novada pašvaldība ir izdevusi:

Dokumenta nosaukums un numurs

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Nr.6.11/2019/766

Dokumenta izdošanas datums

04.06.2019.

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati

Gudrun Margit Stoll, dzimšanas datums 02.04.1943.

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa (EUR)

2844,03 EUR

Labprātīgas samaksas termiņš

23.06.2019.

Dokumenta glabāšanas laiks

10 gadi

Ar minēto brīdinājumu Gudrun Margit Stoll var iepazīties Burtnieku novada pašvaldībā, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku nov., 12. kabinetā.

Kontaktpersona: nodokļu administratore V.Ievīte, kontakttālrunis 64250909, vita.ievite@burtniekunovads.lv


Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Nr.6.11/2019/305

Saskaņā ar likuma „Par nekustama īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Burtnieku novada pašvaldība ir izdevusi:

Dokumenta nosaukums un numurs

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Nr.6.11/2019/305

Dokumenta izdošanas datums

04.03.2019.

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati

Alvis Dūrēns, dzimšanas datums 18.06.1985.

Nekustamā īpašuma nodokļa parada summa (EUR)

24,18 EUR

Labprātīgas samaksas termiņš

21.03.2019.

Dokumenta glabāšanas laiks

5 gadi

Ar minēto brīdinājumu Alvis Dūrēns var iepazīties Burtnieku novada pašvaldībā, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku nov., 12. kabinetā.


Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Nr.6.11/2019/304

Saskaņā ar likuma „Par nekustama īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Burtnieku novada pašvaldība ir izdevusi:

Dokumenta nosaukums un numurs

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Nr.6.11/2019/304

Dokumenta izdošanas datums

04.03.2019.

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati

Rita Dūrēna, dzimšanas datums 25.12.1959.

Nekustamā īpašuma nodokļa parada summa (EUR)

24,18 EUR

Labprātīgas samaksas termiņš

21.03.2019.

Dokumenta glabāšanas laiks

5 gadi

Ar minēto brīdinājumu Rita Dūrēna var iepazīties Burtnieku novada pašvaldībā, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku nov., 12. kabinetā.


Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Nr.6-11/B-1190

Saskaņā ar likuma „Par nekustama īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Burtnieku novada pašvaldība ir izdevusi:

Dokumenta nosaukums un numurs

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Nr.6-11/B-1190

Dokumenta izdošanas datums

31.08.2017.

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati

Inta Pūķe, dzimšanas datums 30.06.1944.

Nekustamā īpašuma nodokļa parada summa (EUR)

49,13 EUR

Labprātīgas samaksas termiņš

18.09.2017.

Dokumenta glabāšanas laiks

5 gadi

Ar minēto brīdinājumu Inta Pūķe var iepazīties Burtnieku novada pašvaldībā, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku nov., 12. kabinetā.


Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Nr.6-11/2018/B-1198

Saskaņā ar likuma „Par nekustama īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Burtnieku novada pašvaldība ir izdevusi:

Dokumenta nosaukums un numurs

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Nr.6-11/2018/B-1198

Dokumenta izdošanas datums

09.08.2018.

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati

Atis Megris, dzimšanas datums 17.02.1970.

Nekustamā īpašuma nodokļa parada summa (EUR)

52,69 EUR

Labprātīgas samaksas termiņš

28.08.2018.

Dokumenta glabāšanas laiks

5 gadi

Ar minēto brīdinājumu Atis Megris var iepazīties Burtnieku novada pašvaldībā, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku nov., 12. kabinetā.


Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Nr.6-11/2018/B-1209

Saskaņā ar likuma „Par nekustama īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Burtnieku novada pašvaldība ir izdevusi:

Dokumenta nosaukums un numurs

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Nr.6-11/2018/B-1209

Dokumenta izdošanas datums

10.08.2018.

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati

Guntis Tālis Gūts, dzimšanas datums 23.01.1956.

Nekustamā īpašuma nodokļa parada summa (EUR)

50,42 EUR

Labprātīgas samaksas termiņš

28.08.2018.

Dokumenta glabāšanas laiks

5 gadi

Ar minēto brīdinājumu Guntis Tālis Gūts var iepazīties Burtnieku novada pašvaldībā, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku nov., 12. kabinetā.


Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Nr.6-11/2018/B-1495

Saskaņā ar likuma „Par nekustama īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Burtnieku novada pašvaldība ir izdevusi:

Dokumenta nosaukums un numurs

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Nr.6-11/2018/B-1495

Dokumenta izdošanas datums

27.09.2018.

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati

Arnis Ješkins, dzimšanas datums 19.04.1961.

Nekustamā īpašuma nodokļa parada summa (EUR)

759,46 EUR

Labprātīgas samaksas termiņš

16.10.2018.

Dokumenta glabāšanas laiks

5 gadi

Ar minēto brīdinājumu Arnis Ješkins var iepazīties Burtnieku novada pašvaldībā, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku nov., 12. kabinetā.


Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Nr.6.11/2019/B-97

Saskaņā ar likuma „Par nekustama īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Burtnieku novada pašvaldība ir izdevusi:

Dokumenta nosaukums un numurs

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Nr.6.11/2019/B-97

Dokumenta izdošanas datums

28.01.2019.

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati

Guntis Tālis Gūts, dzimšanas datums 23.01.1956.

Nekustamā īpašuma nodokļa parada summa (EUR)

55,26 EUR

Labprātīgas samaksas termiņš

17.02.2019.

Dokumenta glabāšanas laiks

5 gadi

Ar minēto brīdinājumu Guntis Tālis Gūts var iepazīties Burtnieku novada pašvaldībā, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku nov., 12. kabinetā.


Kontaktpersona: nodokļu administratore V.Ievīte, kontakttālrunis 64250909, vita.ievite@burtniekunovads.lv

Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit