Brīdinājumi par administratīvā akta piespiedu izpildi

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Nr.6.11/2019/993

Saskaņā ar likuma „Par nekustama īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Burtnieku novada pašvaldība ir izdevusi:

Dokumenta nosaukums un numurs

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Nr.6.11/2019/993

Dokumenta izdošanas datums

04.07.2019.

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati

Jurijs Beks, dzimšanas datums 18.11.1969.

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa (EUR)

93,85 EUR

Labprātīgas samaksas termiņš

23.07.2019.

Dokumenta glabāšanas laiks

10 gadi

Ar minēto brīdinājumu Jurijs Beks var iepazīties Burtnieku novada pašvaldībā, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku nov., 12. kabinetā.

Kontaktpersona: nodokļu administratore V.Ievīte, kontakttālrunis 64250909, vita.ievite@burtniekunovads.lv


Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Nr.6.11/2019/766

Saskaņā ar likuma „Par nekustama īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Burtnieku novada pašvaldība ir izdevusi:

Dokumenta nosaukums un numurs

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Nr.6.11/2019/766

Dokumenta izdošanas datums

04.06.2019.

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati

Gudrun Margit Stoll, dzimšanas datums 02.04.1943.

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa (EUR)

2844,03 EUR

Labprātīgas samaksas termiņš

23.06.2019.

Dokumenta glabāšanas laiks

10 gadi

Ar minēto brīdinājumu Gudrun Margit Stoll var iepazīties Burtnieku novada pašvaldībā, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku nov., 12. kabinetā.

Kontaktpersona: nodokļu administratore V.Ievīte, kontakttālrunis 64250909, vita.ievite@burtniekunovads.lv


Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Nr.6.11/2019/305

Saskaņā ar likuma „Par nekustama īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Burtnieku novada pašvaldība ir izdevusi:

Dokumenta nosaukums un numurs

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Nr.6.11/2019/305

Dokumenta izdošanas datums

04.03.2019.

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati

Alvis Dūrēns, dzimšanas datums 18.06.1985.

Nekustamā īpašuma nodokļa parada summa (EUR)

24,18 EUR

Labprātīgas samaksas termiņš

21.03.2019.

Dokumenta glabāšanas laiks

5 gadi

Ar minēto brīdinājumu Alvis Dūrēns var iepazīties Burtnieku novada pašvaldībā, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku nov., 12. kabinetā.


Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Nr.6.11/2019/304

Saskaņā ar likuma „Par nekustama īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Burtnieku novada pašvaldība ir izdevusi:

Dokumenta nosaukums un numurs

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Nr.6.11/2019/304

Dokumenta izdošanas datums

04.03.2019.

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati

Rita Dūrēna, dzimšanas datums 25.12.1959.

Nekustamā īpašuma nodokļa parada summa (EUR)

24,18 EUR

Labprātīgas samaksas termiņš

21.03.2019.

Dokumenta glabāšanas laiks

5 gadi

Ar minēto brīdinājumu Rita Dūrēna var iepazīties Burtnieku novada pašvaldībā, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku nov., 12. kabinetā.


Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Nr.6-11/B-1190

Saskaņā ar likuma „Par nekustama īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Burtnieku novada pašvaldība ir izdevusi:

Dokumenta nosaukums un numurs

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Nr.6-11/B-1190

Dokumenta izdošanas datums

31.08.2017.

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati

Inta Pūķe, dzimšanas datums 30.06.1944.

Nekustamā īpašuma nodokļa parada summa (EUR)

49,13 EUR

Labprātīgas samaksas termiņš

18.09.2017.

Dokumenta glabāšanas laiks

5 gadi

Ar minēto brīdinājumu Inta Pūķe var iepazīties Burtnieku novada pašvaldībā, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku nov., 12. kabinetā.


Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Nr.6-11/2018/B-1198

Saskaņā ar likuma „Par nekustama īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Burtnieku novada pašvaldība ir izdevusi:

Dokumenta nosaukums un numurs

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Nr.6-11/2018/B-1198

Dokumenta izdošanas datums

09.08.2018.

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati

Atis Megris, dzimšanas datums 17.02.1970.

Nekustamā īpašuma nodokļa parada summa (EUR)

52,69 EUR

Labprātīgas samaksas termiņš

28.08.2018.

Dokumenta glabāšanas laiks

5 gadi

Ar minēto brīdinājumu Atis Megris var iepazīties Burtnieku novada pašvaldībā, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku nov., 12. kabinetā.


Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Nr.6-11/2018/B-1209

Saskaņā ar likuma „Par nekustama īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Burtnieku novada pašvaldība ir izdevusi:

Dokumenta nosaukums un numurs

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Nr.6-11/2018/B-1209

Dokumenta izdošanas datums

10.08.2018.

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati

Guntis Tālis Gūts, dzimšanas datums 23.01.1956.

Nekustamā īpašuma nodokļa parada summa (EUR)

50,42 EUR

Labprātīgas samaksas termiņš

28.08.2018.

Dokumenta glabāšanas laiks

5 gadi

Ar minēto brīdinājumu Guntis Tālis Gūts var iepazīties Burtnieku novada pašvaldībā, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku nov., 12. kabinetā.


Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Nr.6-11/2018/B-1495

Saskaņā ar likuma „Par nekustama īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Burtnieku novada pašvaldība ir izdevusi:

Dokumenta nosaukums un numurs

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Nr.6-11/2018/B-1495

Dokumenta izdošanas datums

27.09.2018.

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati

Arnis Ješkins, dzimšanas datums 19.04.1961.

Nekustamā īpašuma nodokļa parada summa (EUR)

759,46 EUR

Labprātīgas samaksas termiņš

16.10.2018.

Dokumenta glabāšanas laiks

5 gadi

Ar minēto brīdinājumu Arnis Ješkins var iepazīties Burtnieku novada pašvaldībā, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku nov., 12. kabinetā.


Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Nr.6.11/2019/B-97

Saskaņā ar likuma „Par nekustama īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Burtnieku novada pašvaldība ir izdevusi:

Dokumenta nosaukums un numurs

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Nr.6.11/2019/B-97

Dokumenta izdošanas datums

28.01.2019.

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati

Guntis Tālis Gūts, dzimšanas datums 23.01.1956.

Nekustamā īpašuma nodokļa parada summa (EUR)

55,26 EUR

Labprātīgas samaksas termiņš

17.02.2019.

Dokumenta glabāšanas laiks

5 gadi

Ar minēto brīdinājumu Guntis Tālis Gūts var iepazīties Burtnieku novada pašvaldībā, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku nov., 12. kabinetā.


Kontaktpersona: nodokļu administratore V.Ievīte, kontakttālrunis 64250909, vita.ievite@burtniekunovads.lv