2018. gads

Burtnieku novada pašvaldības 2018. gada budžets

Saistošo noteikumu Nr. 2/2018 "Par Burtnieku novada pašvaldības budžetu 2018. gadam" konsolidētā versija (pievienotais fails)


Saistošie noteikumi Nr.13/2018 "Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2018 „Par Burtnieku novada pašvaldības budžetu 2018. gadam" (pievienotais fails)

Pielikums Nr.1 (pievienotais fails)

Pielikums Nr.2 (pievienotais fails)

Pielikums Nr.3 (pievienotais fails)

Pielikums Nr.4 (pievienotais fails)

Pielikums Nr.5 (pievienotais fails)

Paskaidrojuma raksts (pievienotais fails)


Saistošie noteikumi Nr. 11/2018 "Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2018. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2018 "Par Burtnieku novada pašvaldības budžetu 2018. gadam"" (pievienotais fails)


Saistošie noteikumi Nr. 6/2018 "Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2018. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2018 "Par Burtnieku novada pašvaldības budžetu 2018. gadam"" (pievienotais fails)

Pielikums Nr.1 (pievienotais fails)

Pielikums Nr.2 (pievienotais fails)

Pielikums Nr.3 (pievienotais fails)

Pielikums Nr.4 (pievienotais fails)

Pielikums Nr.5 (pievienotais fails)

Paskaidrojuma raksts (pievienotais fails)


Saistošie noteikumi Nr. 2/2018 "Par Burtnieku novada pašvaldības budžetu 2018. gadam" (pievienotais fails).

Paskaidrojuma raksts (pievienotais fails)

Pielikums Nr. 1 "Burtnieku novada pašvaldības pamatbudžets 2018. gadam" (pievienotais fails)

Pielikums Nr. 2 "Burtnieku novada pašvaldības specbudžets 2018. gadam (bez ziedojumu un dāvinājumu līdzekļiem)" (pievienotais fails)

Pielikums Nr. 3 "Burtnieku novada pašvaldības specbudžets 2018. gadam - ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi" (pievienotais fails)

Pielikums Nr. 4 "Burtnieku novada pašvaldības pārskats par saistību apmēru" (pievienotais fails)

Pielikums Nr. 5 "Burtnieku novada pašvaldības iestāžu, nodaļu un struktūrvienību degvielas apmērs 2018. gadam" (pievienotais fails)