Kultūras iestādes

Burtnieku novadā darbojas sešas kultūras iestādes – pa vienai katrā pagastā. Kultūras prioritāte ir bērnu un jauniešu talantu attīstība, tradicionālās kultūras pārmantojamības un tālākas attīstības nodrošināšana.