Brīvprātīgā darba organizācija

Burtnieku novada pašvaldība noteikusi kārtību, kādā organizējams Burtnieku novadā dzīvojošo jauniešu vecumā no 13 līdz 25 gadiem brīvprātīgais darbs Burtnieku novada administratīvajā teritorijā. Jauniešu brīvprātīgais darbs tiek organizēts Burtnieku novada pašvaldības iestādēs, nevalstiskajās organizācijās, biedrībās un nodibinājumos. Brīvprātīgo darbu pašvaldībā koordinē Burtnieku novada jaunatnes lietu speciāliste, sadarbojoties ar visiem brīvprātīgā darba organizētājiem Burtnieku novadā. Jauniešu brīvprātīgais darbs ir organizēts un no labas gribas veikts fiziskās personas intelektuāls vai fizisks bezatlīdzības darbs sabiedrības labā un nav peļņas gūšanas nolūkā.

Plašāka informācija: Daiga Kīna, Burtnieku novada jaunatnes lietu speciāliste, tālr. 28602525, e-pasts: daiga.kina@burtniekunovads.lv

Pievienotie faili:

Nolikums par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanu  Burtnieku novadā (pielikums, PDF);

Pielikumi:

brīvprātīgā darba veicēja pieteikuma veidlapa (pievienotais fails, DOC; pievienotais fails, ODT),

līguma projekts (pievienotais fails, DOC; pievienotais fails, ODT),

iesniegums (pievienotais fails, DOC; pievienotais fails, ODT), 

brīvprātīgā darba nostrādāto stundu reģistrācijas lapa (pievienotais fails, DOC; pievienotais fails, ODT),

apliecinājums (pievienotais fails, DOC; pievienotais fails, ODT)