Brīvprātīgā darba organizācija

Burtnieku novada pašvaldība noteikusi kārtību, kādā organizējams Burtnieku novadā dzīvojošo jauniešu vecumā no 13 līdz 25 gadiem brīvprātīgais darbs Burtnieku novada administratīvajā teritorijā. Jauniešu brīvprātīgais darbs tiek organizēts Burtnieku novada pašvaldības iestādēs, nevalstiskajās organizācijās, biedrībās un nodibinājumos. Brīvprātīgo darbu pašvaldībā koordinē Burtnieku novada jaunatnes lietu speciāliste, sadarbojoties ar visiem brīvprātīgā darba organizētājiem Burtnieku novadā. Jauniešu brīvprātīgais darbs ir organizēts un no labas gribas veikts fiziskās personas intelektuāls vai fizisks bezatlīdzības darbs sabiedrības labā un nav peļņas gūšanas nolūkā.


 5 SOĻI, LAI KĻŪTU PAR BRĪVPRĀTĪGO BURTNIEKU NOVADĀ! 
1. IZLASI jauniešu brīvprātīgā darba nolikumu Burtnieku novadā un iepazīsties ar kārtību un nosacījumiem.
2. AIZPILDI Brīvprātīgā darba veicēja pieteikuma anketu, nosūti uz e-pastu: daiga.kina@burtniekunovads.lv, tādējādi reģistrējoties brīvprātīgo datu bāzē un regulāri saņemot aktuālo informāciju par brīvprātīgā darba iespējām novadā.
Pēc pieteikuma saņemšanas brīvprātīgā darba koordinatore ar Tevi sazināsies.
3. NOSLĒDZ līgumu par brīvprātīgā darba veikšanu.
4. SAŅEM Brīvprātīgā darba uzskaites grāmatiņu un sāc krāt stundas.
Burtnieku novadā brīvprātīgo darbu iespējams veikt pašvaldības iestādēs, nevalstiskajās organizācijās un biedrībās, pastāsti par savām vēlmēm un veic brīvprātīgo darbu.
5. SAŅEM Apliecinājumu par nostrādātām stundām reizi gada nogalē Jauniešu pasākumā. Apliecinājumā tiks norādītas Tavas iegūtās prasmes, iemaņas un jauniegūtā darba pieredze, kuru oficiāli varēsi pievienot savam CV.


KAS IR BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS? 
Sociālās līdzdalības forma, ko veic fiziskā persona no brīvas gribas, nestājoties darba tiesiskajās attiecībās un nesaņemot par to atalgojumu.
Brīvprātīgais darbs ir vērsts uz sabiedriskā labuma darbību un veicina zināšanu, prasmju un iemaņu attīstību, kā arī brīvā laika lietderīgu pavadīšanu.
Tikai nedrīkst sajaukt brīvprātīgo darbu ar praksi! Prakse ir saistīta ar mācību procesu, kurā ir iesaistīta konkrēta mācību iestāde un organizācija, uzņēmums, institūcija, kas pieņem praksē. Prakse vienmēr būs tajā specialitātē, ko apgūst jaunietis. Brīvprātīgo darbu var veikt jebkurā jomā.

Ja esi novada uzņēmējs vai strādā kādā Burtnieku novada pašvaldības iestādē, varbūt darbojies kādā biedrībā un plāno organizēt aktivitātes, un tev ir  interese iesaistīties brīvprātīgajā darbā, to PIEDĀVĀJOT, sazinies ar brīvprātīgā darba koordinatori Daigu Kīnu  (daiga.kina@burtniekunovads.lv; 28602525).


KĀ UN KĀPĒC KĻŪT PAR BRĪVPRĀTĪGO?
Par brīvprātīgo var kļūt jebkurš cilvēks, kas vēlas pielietot un attīstīt savas spējas un prasmes, kā arī gūt jaunu pieredzi, iesaistoties un ietekmējot dažādus sabiedriskos procesus. Turklāt, brīvprātīgs darbs nebūt nenozīmē darīt to, kas nepatīk. Brīvprātīgais pats izvēlas savām interesēm un vajadzībām atbilstošu nodarbošanos un laika apjomu, kuru var veltīt šim darbam - tās var būt gan vairākas dienas, gan pāris stundas mēnesī. Brīvprātīgo darbs tā ir apziņa, ka vari kādam palīdzēt un paveikt lietderīgu darbu, kā arī iegūt jaunus draugus un domubiedrus. Brīvprātīgais darbs jauniešiem ir ļoti nozīmīgs viņu personības veidošanās procesā, jo tas ir veids, kā izprast tādas vērtības, kā uzticēšanās, cieņa, rūpes, līdzjūtība u.tml. Brīvprātīgais darbs palīdz iegūt praktiskās iemaņas individuāli vai sadarbībā ar līdzīgi domājošajiem darbojoties, strādājot, veidojot un attīstot vidi sev apkārt. Tas sekmē jaunieša iespējas iekļauties gan sabiedrībā, gan darba tirgū. Šobrīd darba devēji daudz vairāk novērtē kandidātus ar brīvprātīgā darba pieredzi, nekā tas, kurš dzīves gājuma aprakstā (CV) varēs uzrādīt tikai diplomu.


Plašāka informācija: Daiga Kīna, Burtnieku novada jaunatnes lietu speciāliste, tālr. 28602525, e-pasts: daiga.kina@burtniekunovads.lv

Pievienotie faili:

Nolikums par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanu  Burtnieku novadā (pielikums, PDF);

Pielikumi:

brīvprātīgā darba veicēja pieteikuma veidlapa (pievienotais fails, DOC; pievienotais fails, ODT),

līguma projekts (pievienotais fails, DOC; pievienotais fails, ODT),

iesniegums (pievienotais fails, DOC; pievienotais fails, ODT), 

brīvprātīgā darba nostrādāto stundu reģistrācijas lapa (pievienotais fails, DOCpievienotais fails, ODT),

apliecinājums (pievienotais fails, DOC; pievienotais fails, ODT)

Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit