Noteikumi

  Apstiprināts
Noteikumi Nr. 34/2018 "Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtību Burtnieku novada pašvaldībā" (pievienotais fails) 19.09.2018.
Noteikumi Nr. 35/2018 "Burtnieku novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība" (pievienotais fails) 19.09.2018.

Noteikumi Nr.6/2017 "Interešu izglītības programmu īstenošanas principi un kārtība"

(pievienotais fails), (pielikums Nr.1), (pielikums Nr.2)

16.08.2017.

Par Burtnieku novada pašvaldības bezmaksas ēdināšanas kārtību izglītojamiem (pievienotais fails)

17.08.2016.
Par kārtību, kādā tiek nominēti kandidāti valdes un padomes locekļa amatiem pašvaldībai piederošās kapitālsabiedrībās (pievienotais fails) 19.10.2016.
Par skolēnu autobusu izmantošanas kārtību Burtnieku novadā (pievienotais fails) 17.08.2016.
Burtnieku novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtība biedrībām  un nodibinājumiem (pievienotais fails),  (pielikumi) 21.10.2015.
Par kārtību, kādā piešķiramas balvas par izciliem sasniegumiem izglītībā un kultūrā, un naudas balvu apmēru (pievienotais fails) 21.10.2015.

Burtnieku novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtība biedrībām un nodibinājumiem, kuru pamatdarbības joma ir sports, un kārtība, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā (pievienotais fails) (pielikumi)

19.09.2018.

Par Burtnieku novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību (pievienotais fails). Pielikums Nr.2 (.doc)

16.03.2016.
Par kārtību, kādā pieprasa un izlieto Burtnieku novada pašvaldība budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdzekļus (pievienotais fails) 15.06.2016.
Nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas kārtība Burtnieku novada pašvaldībā (pievienotais fails) 17.05.2017.

Par Burtnieku novada pašvaldības mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vadītāju samaksu (pievienotais fails)

15.11.2017.

Par Burtnieku novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtību
dalībai Latvijas teritorijā rīkotajās izstādēs (pievienotais fails)

21.03.2018.
Burtnieku novada pašvaldības ētikas kodekss (pievienotais fails) 20.06.2018.
 Izstrādāts DirectHit