Noteikumi

Nr. Nosaukums Dokuments* Apstiprināts
36/2018 Burtnieku novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtība biedrībām un nodibinājumiem, kuru pamatdarbības joma ir sports, un kārtība, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā

Pievienotais fails

Pielikumi

19.09.2018.
5/2015 Burtnieku novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtība biedrībām  un nodibinājumiem

Pievienotais fails

Pielikumi

21.10.2015.
23/2019 Burtnieku novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība Pievienotais fails 18.09.2019.
34/2018 Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtību Burtnieku novada pašvaldībā Pievienotais fails 19.09.2018.
20/2018 Burtnieku novada pašvaldības ētikas kodekss Pievienotais fails 20.06.2018.
5/2018 Par Burtnieku novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtību
dalībai Latvijas teritorijā rīkotajās izstādēs
Pievienotais fails 21.03.2018.
9/2017 Par Burtnieku novada pašvaldības mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vadītāju samaksu Pievienotais fails 15.11.2017.
6/2017

Interešu izglītības programmu īstenošanas principi un kārtība

Pievienotais fails

pielikums Nr.1

pielikums Nr.2

16.08.2017.
4/2017 Nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas kārtība Burtnieku novada pašvaldībā Pievienotais fails 17.05.2017.
17/2016 Par kārtību, kādā tiek nominēti kandidāti valdes un padomes locekļa amatiem pašvaldībai piederošās kapitālsabiedrībās Pievienotais fails 19.10.2016.
12/2016 Par skolēnu autobusu izmantošanas kārtību Burtnieku novadā Pievienotais fails 17.08.2016.
11/2016

Par Burtnieku novada pašvaldības bezmaksas ēdināšanas kārtību izglītojamiem

Pievienotais fails 17.08.2016.
10/2016 Par kārtību, kādā pieprasa un izlieto Burtnieku novada pašvaldība budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdzekļus Pievienotais fails 15.06.2016.
8/2016 Par Burtnieku novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību

Pievienotais fails

Pielikums Nr.2

16.03.2016.
6/2017 Par kārtību, kādā piešķiramas balvas par izciliem sasniegumiem izglītībā un kultūrā, un naudas balvu apmēru Pievienotais fails 21.10.2015.

* Lai iepazītos ar noteikumu tekstu, jāuzklikšķina uz iezīmētās daļas!