Komisiju protokoli

Medību koordinācijas komisija

29.09.2017. komisijas sēdes protokols (pievienotais fails, PDF)

5.02.2020. komisijas sēdes protokols (pievienotais fails, PDF)

12.03.2020. komisijas sēdes protokols (pievienotais fails, PDF)


Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija

Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sēde (19.04.2018.) Protokols
Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sēde (18.01.2018.) Protokols
Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sēde (13.04.2015.) Protokols
 Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sēde (18.05.2015.)  Protokols