Domes sēdes

Datums Darba kārtība* Protokols* Audio ieraksts*
8.01.2020. ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
22.01.2020. Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
28.01.2020. ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
19.02.2020. Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
18.03.2020. Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
26.03.2020. ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts

* Lai iepazītos ar dokumentiem vai audio ierakstiem, jāuzklikšķina uz iezīmētās daļas!