Domes sēdes

Datums Darba kārtība* Protokols* Audio ieraksts*
8.01.2020. ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
22.01.2020. Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
28.01.2020. ārkārtas Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
19.02.2020. Darba kārtība    

* Lai iepazītos ar dokumentiem vai audio ierakstiem, jāuzklikšķina uz iezīmētās daļas!