Domes sēdes

Datums Darba kārtība* Protokols* Audio ieraksts*
23.01.2019. Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
20.02.2019. Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
20.03.2019. Darba kārtība Protokols Audio ieraksts
04.04.2019. Darba kārtība Protokols Audio ieraksts

* Lai iepazītos ar dokumentiem vai audio ierakstiem, jāuzklikšķina uz iezīmētās daļas!

 Izstrādāts DirectHit