Statistika

Demogrāfiskā situācija Burtnieku novadā
(par deklarētajām personām)

Gads

2013. gads 2014. gads 2015.gads 2016.gads 2017.gads 2018.gads 2019.gads
Pagasts Dzimušo skaits Mirušo skaits Dzimušo skaits Mirušo skaits Dzimušo skaits Mirušo skaits Dzimušo skaits Mirušo skaits Dzimušo skaits Mirušo skaits Dzimušo skaits Mirušo skaits Dzimušo skaits Mirušo skaits
                             
Valmieras pagastā 43 43 42 33 47 33 47 33 39 21 52 37 40 32
Burtnieku pagastā 26 14 16 18 10 21 27 18 11 12 12 23 8 19
Matīšu pagastā 7 10 8 19 12 13 12 14 1 11 6 13 10 21
Rencēnu pagastā 18 16 25 24 15 24 11 16 15 20 16 26 10 20
Vecates pagastā 7 6 6 4 3 5 5 4 7 5 5 3 6 6
Ēveles pagastā 3 9 6 10 5 7 5 7 7 3 5 7 4 6
                             
Burtnieku novadā kopā: 104 98 103 108 92 103 107 92 80 72 96 109 78 104


Salīdzinājums ar iepriekšējiem gadiem
 

Burtnieku novadā kopā: Dzimušo skaits Mirušo skaits
     
2009.gadā 94 131
2010.gadā 69 105
2011.gadā 82

113

2012.gadā 80 91
2013.gadā 104 98
2014. gadā 103 108
2015.gadā 92 103
2016.gadā 107 92
2017.gadā 80 72
2018.gadā 96 109
2019.gadā 78 104