Tīrības istabas


PAKALPOJUMA APRAKSTS

Vecates un Ēveles pagasta pārvaldēs iedzīvotājiem ir pieejami sadzīves pakalpojumu centri. Tīrības istaba darbojas arī Burtnieku pagastā, Jaunatnes ielā 15. Pieejamas dušas telpas, veļas mašīna, veļas žāvētājs, iegādāts gludeklis ar gludāmo dēli, kā arī ir atpūtas zonas.


AR PAKALPOJUMU SAISTĪTIE MAKSĀJUMI*

Burtnieku pagasta tīrības istaba

Veļas mazgāšana: 2.00 EUR (ar PVN);
Mazgāšanās dušā: 2.00 EUR (ar PVN).

Darba laiks: Otrdienās no 15.00 līdz 18.00 un piektdienās no 15.00 līdz 20.00.


Ēveles pagasta tīrības istaba

Veļas mazgāšana (līdz 7kg) 1,70 EUR (ar PVN);

Mazgāšanās dušās vienai personai (līdz 30min) 1,80 EUR (ar PVN);

Veļas žāvēšana (līdz 7kg) 2,00  EUR (ar PVN).

Ēvelē bez maksas šos pakalpojumus var izmantot: daudzbērnu ģimenes nepilngadīgie bērni, trūcīgo ģimeņu nepilngadīgie bērni, personas ar I un II grupas invalidāti.

Vecates pagasta sadzīves pakalpojumu istaba

Veļas mazgāšana (līdz 7kg) 1,50 EUR (ar PVN);

Mazgāšanās dušās vienai personai (līdz 30min) 1,80 EUR (ar PVN);

Veļas žāvēšana līdz 7kg (cikls līdz 3stundām) 1,40  EUR (ar PVN).

*Pakalpojumi tīrības istabās pieejami bez maksas mazaizsargāto personu grupām: daudzbērnu ģimenēm, trūcīgām personām (ģimenēm), personām ar I un II grupas invaliditāti. 


PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS VIETA

Ēveles pagasta pārvalde,

"Ēveles skola", Ēvele, Ēveles pag., Burtnieku nov., LV-4712;

Vecates pagasts

"Pagastnams", Vecate, Vecates pag., Burtnieku nov., LV-4211;

Burtnieku pagasts

Jaunatnes iela 15, Burtnieki, Burtnieku pag., Burtnieku nov., LV-4206.