Tīrības istabas


PAKALPOJUMA APRAKSTS

Vecates un Ēveles pagasta pārvaldēs iedzīvotājiem ir pieejami sadzīves pakalpojumu centri. Tajos izveidotas dušas telpas, uzstādīta veļas mašīna, veļas žāvētājs, iegādāts gludeklis ar gludāmo dēli, kā arī ir pieejamas atpūtas zonas.


AR PAKALPOJUMU SAISTĪTIE MAKSĀJUMI

Ēveles pagasta tīrības istaba

Veļas mazgāšana (līdz 7kg) 1,70 EUR (ar PVN);

Mazgāšanās dušās vienai personai (līdz 30min) 1,80 EUR (ar PVN);

Veļas žāvēšana (līdz 7kg) 2,00  EUR (ar PVN).

Ēvelē bez maksas šos pakalpojumus var izmantot: daudzbērnu ģimenes nepilngadīgie bērni, trūcīgo ģimeņu nepilngadīgie bērni, personas ar I un II grupas invalidāti.

Vecates pagasta sadzīves pakalpojumu istaba

Veļas mazgāšana (līdz 7kg) 1,50 EUR (ar PVN);

Mazgāšanās dušās vienai personai (līdz 30min) 1,80 EUR (ar PVN);

Veļas žāvēšana līdz 7kg (cikls līdz 3stundām) 1,40  EUR (ar PVN).


PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS VIETA

Ēveles pagasta pārvalde,

"Ēveles skola", Ēvele, Ēveles pag., Burtnieku nov., LV-4712;

Vecates pagastā

"Pagastnams", Vecate, Vecates pag., Burtnieku nov., LV-4211.

 Izstrādāts DirectHit