Izglītības koncepcija

Burtnieku novada Izglītības koncepcija 2012.-2016. gadam 

Saskaņā ar Burtnieku novada Domes 2012.gada 15.augusta lēmumu Nr.338. prot. Nr.10, §13.) ir apstiprināta „Burtnieku novada Izglītības koncepcija 2012. – 2016. gadam”. Izglītības koncepcija ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas apraksta esošo asociāciju novada izglītības iestādēs, paredz nākotnē iespējamās problēmas un to risinājumus. 

Burtnieku novada izglītības koncepcija tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Projektu vadītāja piesaiste Burtnieku novada pašvaldībā” ietvaros, vienošanās numurs
1IDP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/076/103” ietvaros.

Pievienotie faili