Izglītība

Burtnieku novadā darbojas septiņas izglītības iestādes. Pakāpeniski tiek modernizēts un attīstīts izglītības iestāžu darbs. Tiek veikta infrastruktūras uzlabošana, renovētas ēkas un veikti citi vides uzlabošanas pasākumi. Par tradīciju kļuvis pasākums „Burtnieku novada skolu laureāts”, kura laikā pašvaldība ik gadu sveic novada labākos skolēnus, novērtējot viņu mācību sasniegumus ar balvām. Nodrošināts bezmaksas transports uz izglītības iestādēm, pieejama bezmaksas ēdināšana u.c. atbalsti ģimenēm.

Pamatizglītību novadā iegūst Burtnieku Ausekļa pamatskolā, Ēveles pamatskolā, Matīšu pamatskolā un Rencēnu pamatskolā. Savas izglītības iestādes nav Vecatē, kur bērni dodas izglītoties uz Matīšu pagastu vai tuvējo Mazsalacas novadu, bet Valmieras pagastā - lielākā daļa bērnu  pamatizglītību iegūst Valmieras Viestura vidusskolā.

Bērnu piepildītas ir Burtnieku novada pirmsskolas izglītības iestādes (PII): Valmieras pagasta PII “Burtiņš”, Matīšu pagasta PII “Namiņš”, Burtnieku pagasta PII “Sienāzītis”. Ēveles un Rencēnu pagastā pirmsskolas izglītība tiek nodrošināta pamatskolā.