Komitejas

Finanšu komiteja

Edvīns Straume (komitejas priekšsēdētājs)
Jānis Leitis (komitejas priekšsēdētāja vietnieks)    
Guntis Braslis
Inese Gaumane
Gatis Cukmacis
Valērijs Pudenko
Kristīne Auziņa
Guntars Štrombergs
Kārlis Greiškalns


Tautsaimniecības un attīstības komiteja

Gatis Cukmacis (komitejas priekšsēdētājs)
Viesturs Karlivāns (komitejas priekšsēdētāja vietnieks)  
Kristīne Auziņa  
Kārlis Greiškalns
Jānis Leitis
Igors Korņējevs
Gunārs Laizāns


Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Guntis Braslis (komitejas priekšsēdētājs)
Iluta Urbanoviča (komitejas priekšsēdētāja vietniece)    
Jānis Zauers
Igors Korņējevs
Inese Gaumane
Viesturs Karlivāns
Andris Ķibermanis


Veselības un sociālo lietu komiteja

Valērijs Pudenko (komitejas priekšsēdētājs)
Iluta Urbanoviča (komitejas priekšsēdētāja vietniece)      
Gunārs Laizāns
Jānis Zauers
Edvīns Straume
Andris Ķibermanis
Guntars Štrombergs