Pabalsts ēdināšanai izglītības iestādēs

Tiesības saņemt pabalstu ēdināšanai izglītības iestādēs ir:

  • katram pirmsskolas izglītības iestādes, vispārizglītojošās skolas un arodskolas izglītojamajam no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 100% apmērā, bet ne vairāk kā 2,60 eiro dienā.
  • katram ar Burtnieku novada bāriņtiesas lēmumu audžuģimenē ievietotam bērnam, kurš apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, apgūst pamatizglītību, vidējo vai profesionālo izglītību - 100% apmērā (bet ne vairāk kā 3,50 eiro dienā).

Pabalsts ēdināšanai tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam, kurš realizē ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu attiecīgajā izglītības iestādē, atbilstoši Dienestā iesniegtajam rēķinam.

Ēdināšanas pabalsta piešķiršana tiek pārtraukta, ja izglītojamais ir nesekmīgs un ir neattaisnoti mācību stundu kavējumi.


NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Personu apliecinošs dokuments;

Pabalsta pieprasītājs Sociālajā dienestā iesniedz rakstveida iesniegumu, ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus, izdevumus apliecinošus dokumentus un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju;

Iesniedzot pieprasījumu par pabalstu, nepieciešams iesniegt izziņu no izglītības iestādes, kas apliecina, ka bērns ir šīs skolas audzēknis.


PABALSTA PIEŠĶIRŠANAS LAIKS

Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu pieņem ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dienas, kad saņemti dokumenti. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Sociālais dienests pabalsta pieprasītājam paziņo mutvārdos, bet lēmumu par atteikumu noformē rakstveidā, norādot atteikuma iemeslus, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas termiņus un kārtību.


INFORMĀCIJAI

Novērtējot pieprasītāja materiālo stāvokli, ņem vērā 2010. gada 30. marta Ministru kabineta noteikumus Nr.299  “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”.


PABALSTA PIEPRASĪŠANAS VIETA

Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit