Būvniecības paziņojumi

Aktuālā informācija par būvniecības procesiem Burtnieku novada būvobjektos, kuros kādas darbības fiksētas Burtnieku novada būvvaldē pēc 01.01.2016., ir pieejama  Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) sadaļā E-pakalpojumi > sabiedrības informēšana par būvniecības procesiem > apakšsadaļās tekstuālā informācija un ģeotelpiskā informācija ​

Informācija par būvniecības ieceres iesniegumiem un izsniegtajām būvatļaujām Burtnieku novadā no 01.10.2014. līdz 10.04.2017. pieejama pievienotajā failā

 Izstrādāts DirectHit