Nodevas

Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaita pašvaldības budžetā. Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:

 • par darījuma akta projekta sagatavošanu — EUR 11.38;
 • par darījuma apliecināšanu — EUR 7.11;
 • par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu — EUR 18.50;
 • par testamenta pieņemšanu glabāšanā — EUR 34.15;
 • par pilnvaras sagatavošanu — EUR 4.27;
 • par pilnvaras apliecināšanu — EUR 2.85;
 • par paraksta apliecināšanu — EUR 2.85;
 • par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu — EUR 1.42 (par katru lappusi);
 • par noraksta vai izraksta sastādīšanu — EUR 1.42 (par katru lappusi);
 • par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — EUR 0.43 (par katru lappusi);
 • par paziņojuma izsniegšanu — EUR 4.27;
 • par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu — EUR 4.27;
 • par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — EUR 7.11;
 • par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma — EUR 4.27;
 • par mantojuma saraksta sastādīšanu — EUR 48.38;
 • par cita veida dokumentu sastādīšanu — EUR 4.27 (par katru lappusi).

 

Rekvizīti:

Burtnieku novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009114148
J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206
Konts LV98UNLA0050014274092
Kods UNLALV2X