Vakances

Pirmsskolas izglītības iestāde “Burtiņš” savā komandā uz noteiktu laiku aicina

Pirmsskolas skolotāju uz 1,0 likmi, laikā no 2021.gada 5.maija

Darba pienākumi

Plānot un nodrošināt kvalitatīvu, bērnu spējām atbilstošu, jēgpilnu mācību procesu grupā, saskaņā ar jaunajām mācību satura tendencēm, amata aprakstu, MK noteikumiem un iestādes gada plānu.

Prasības kandidātiem

MK noteikumos noteiktā pirmsskolas skolotāja izglītība, var būt studējošs, valsts valoda augstākajā līmenī, augsta atbildības sajūta un vēlme strādāt ar bērniem.

Piedāvājums

Pilna slodze, sociālās garantijas, radoša komanda, stabils atalgojums – 790EUR par 1 likmi pirms nodokļu nomaksas.

Piezīmes

Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt uz e-pastu: ivaise.melkere@burtniekunovads.lv līdz 26.aprīlim

Sīkāka informācija pa tālruni 26330075


BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA aicina darbā

SOCIĀLĀ DIENESTA SOCIĀLO DARBINIECI (-KU)

 (UZ NENOTEIKTU LAIKU)

ar pamatdarba vietu Draudzības iela 12a, Valmieras pag., Burtnieku nov.

Prasības pretendentam:

 • 2.līmeņa augstākā izglītība sociālajā darbā;
 • pieredze strādāt ar dažādām iedzīvotāju grupām;
 • prasme strādāt ar sociālās palīdzības pabalstu administrēšanas programmu SOPA;
 • pārzināt sociālā dienesta darbības principus un saistītos regulējošos normatīvos aktus;
 • klausīšanās prasmes, spēja spēt ātri un patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās;
 • spēja strādāt komandā un paaugstinātas spriedzes apstākļos;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas un krievu valoda – sarunvalodas līmenī;
 • labas iemaņas darbā ar datortehniku, informācijas sistēmām un programmām, biroja tehniku;
 • B kategorijas vadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:

 • sniegt sociālo palīdzību un organizēt sociālos pakalpojumus Burtnieku novada iedzīvotājiem;
 • veikt Sociālā dienesta klientu apsekošanu dzīvesvietā;
 • iekārtot, uzturēt (papildināt un pilnveidot) klientu personas lietas, nodrošināt to uzglabāšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • identificēt ģimeņu sociālās problēmas un izvērtēt sociālo situāciju, vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu;
 • organizēt sociālo resursu sistēmu piesaisti konkrētā klienta problēmu risināšanā;
 • sniegt klientam profesionālu un kvalitatīvu psihosociālo atbalstu.

Atalgojums 1050,- EUR mēnesī (bruto).

Motivētu pieteikuma vēstuli un CV, vēlams ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām, iesūtīt līdz 2021. gada 21. aprīlim pa pastu Vanagu ielā 4, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, LV-4219; vai e-pastu info@burtniekunovads.lv. Papildus informācija pa tālruni 29452929.

Personas datu apstrādes nolūks: Pretendentu uzskaite pašvaldības vakanto darbu vietu aizpildīšanai

Pārzinis: Burtnieku novada pašvaldība. Adrese: Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pag., Burtnieku novads, LV-4206, reģistrācijas Nr. 90009114148, Tālr. 64226643, epasts: info@burtniekunovads.lv

Datu aizsardzības speciālists: Raivis Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts: Raivis@grubesbirojs.lv un Viesturs Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts: Viesturs@grubesbirojs.lv

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un b) apakšpunkts.

Personas datu papildus ieguves avoti: Datu subjekta sniegtā informācija

Personas datu kategorijas: Pretendenti.

Personas datu glabāšanas ilgums: 2 (divi) gadi.

Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Pārzinim atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Datu aizsardzības speciālists tikai tādā apjomā, lai Datu aizsardzības speciālists varētu nodrošināt uzdevumu izpildi atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums). Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; Tiesības kontaktēties ar Datu aizsardzības speciālistu un iesniegt sūdzību, t.sk. uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai.

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.

Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit