Vakances

Burtnieku novada pašvaldība aicina darbā Vecates pagasta pārvaldes saimnieku (-ci)

(uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

 • Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība (vai augstāka), vēlams kādā no šīm specialitātēm:  galdnieka, apdares darbu, kokapstrādes, celtniecības, ceļu būves, automehāniķa;
 • pieredze līdzīgu darba pienākumu veikšanā vai darba pieredze atbilstoša profesionālajai kvalifikācijai tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • spēja racionāli un ekonomiski īstenot pagasta teritorijas un īpašumu apsaimniekošanu;
 • augsta atbildības sajūta darba pienākumu izpildē, uzticētā inventāra un tehnikas izmantošanā;
 • ļoti labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • autovadītāja apliecība un traktortehnikas vadītāja apliecība tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • labas latviešu valodas zināšanas.

Galvenie pienākumi:

 • Pagasta pārvaldes saimniecisko darbu plānošana un to izpilde;
 • pašvaldības nekustamo īpašumu uzturēšana un apsaimniekošana;
 • aktīva līdzdalība nepieciešamo infrastruktūras uzlabojumu apzināšanā;
 • organizēt autoceļu, ielu un laukumu ikdienas uzturēšanu;
 • organizēt sabiedrisko darbu dažādās nodarbinātības programmās un koordinēt talku norisi.

Mēnešalga 770 līdz 800 EUR (bruto).


Dokumentus: Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, vēlams izglītību apliecinošo dokumentu kopijas un rekomendācijas, iesūtīt līdz 2019.gada 26.aprīlim pa pastu Vanagu ielā 4, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, LV-4219 vai e-pastu info@burtniekunovads.lv. Informācija pa tālruni 26603363, 29457698.


Rencēnu pamatskola aicina darbā dārznieku, sporta zāles dežurantu (-i).

Darba apraksts

Plāno un veic darbus skolas teritorijas sakopšanā ( zālāja, apstādījumu un puķu dobju kopšana) un labiekārtošanā. Ziemas periodā tīra sniegu, aprūpē telpaugus un veic sporta zāles dežuranta pienākumus.

Izglītības līmenis: vēlama profesionālā vidējā izglītība

Alga:  445.00 EUR

Darba vietas adrese: Rencēnu pamatskola, Parka iela 1, Rencēni , Burtnieku novads

Darba laika veids: Normālais darba laiks

Darbinieka amats: uz noteiktu laiku

Slodze: Viena vesela slodze

Vēlamais darba sākšanas datums:  2.05.2019.

Pieteikties zvanot pa tālruni: 26405140 vai rakstot e-pastā: rencenu.pamatskola@burtniekunovads.lv

Personas datu apstrādes nolūks: Pretendentu uzskaite pašvaldības vakanto darbu vietu aizpildīšanai

Pārzinis: Burtnieku novada pašvaldība. Adrese: Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pag., Burtnieku novads, LV-4206, reģistrācijas Nr. 90009114148, Tālr. 64226643, epasts: info@burtniekunovads.lv

Datu aizsardzības speciālists: Raivis Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts: Raivis@grubesbirojs.lv un Viesturs Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts: Viesturs@grubesbirojs.lv

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un b) apakšpunkts.

Personas datu papildus ieguves avoti: Datu subjekta sniegtā informācija

Personas datu kategorijas: Pretendenti.

Personas datu glabāšanas ilgums: 2 (divi) gadi.

Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Pārzinim atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Datu aizsardzības speciālists tikai tādā apjomā, lai Datu aizsardzības speciālists varētu nodrošināt uzdevumu izpildi atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums). Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; Tiesības kontaktēties ar Datu aizsardzības speciālistu un iesniegt sūdzību, t.sk. uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai.

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.

 Izstrādāts DirectHit