E-pakalpojumi

Ērtākai  un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai Burtnieku novada pašvaldībā iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

 *dokuments jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.


Dažādus e-pakalpojumus piedāvā vienotais valsts un pašvaldību pakalpojumu portāls www.latvija.lv

Noderīgi!

Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana

Pakalpojums nodrošina iespēju personai deklarēt savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Latvijā. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa. Pieejams šeit


Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē

Pakalpojums nodrošina iespēju lietotājam pārbaudīt Iedzīvotāju reģistrā iekļautajos datos to, vai personai ar lietotāja norādīto personas kodu ir spēkā reģistrācija dzīvesvietā lietotāja norādītajā adresē. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa. Pieejams šeit


Manā īpašumā deklarētās personas

Pakalpojums nodrošina iespēju fiziskajām personām iegūt informāciju par saviem Zemesgrāmatā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem, to sastāvu, kadastra numuriem, adresēm un iedzīvotājiem, kuriem ir spēkā reģistrācija dzīvesvietā (deklarēta vai pēc iestādes iniciatīvas reģistrēta dzīvesvieta) šo īpašumu adresēs. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa. Pieejams šeit


Mani dati Iedzīvotāju reģistrā

Pakalpojums nodrošina iespēju personai uzzināt, kādas ziņas par to, tās nepilngadīgo bērnu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu ir iekļautas Iedzīvotāju reģistrā. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa. Pieejams šeit


Portālā epakalpojumi.lv izveidoti vairāki integrēti e-pakalpojumi, kuri apkopo datus no Latvijas pašvaldībām, valsts iestādēm un komercsabiedrībām

Noderīgi!

Pakalpojumi nodrošina aktuālus datus par nekustamo īpašumu gan no pašvaldības, gan Kadastra. Iespējams veikt nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu un pieteikties dokumentu saņemšanai e-pastā

Mans nekustamā īpašuma nodoklis

Jūs varat iegūt informāciju par maksājamo nodokli un to apmaksāt, pieteikties maksāšanas paziņojuma saņemšanai e-pastā, kā arī veikt nodokļa apmaksu par citu personu. Šim pakalpojumam ir nepieciešama autorizācija. Pieejams šeit


E-pasta un sms pieteikums

Jūs varat pieteikties ar nekustamā īpašuma nodokli saistītās korespodences saņemšanai pa e-pastu un atgādinājumu saņemšanai SMS, reģistrējot Jūsu e-pasta adresi un iesniedzot elektronisku iesniegumu pašvaldībā. Šim pakalpojumam ir nepieciešama autorizācija. Pieejams šeit


Mani dati Kadastrā

Pakalpojuma rezultātā saņemsiet aktuālus Kadastra informācijas sistēmas teksta datus pas savu nekustamo īpašumu. Pieejams šeit


Ziņojums pašvaldībai

Jūs varat nosūtīt ziņojumu Jūsu izvēlētajai pašvaldībai par Jūsu nekustamā īpašuma nodokli. Šim pakalpojumam ir nepieciešama autorizācija. Pieejams šeit


Mani dati civilstāvokļa aktu reģistros

Informācija par civilstāvokļa aktu reģistriem, ar kuriem atbilstoši savām likumiskajām tiesībām drīkst iepazīties Latvijā reģistrēta fiziska persona. Iespējams pieprasīt atkārtotas dzimšanas apliecības, laulības apliecības, miršanas apliecības izsniegšanu, kā arī iegūt informāciju par datiem civilstāvokļa aktu reģistros. Pieejams šeit


Makšķerēšanas licenču iegāde

Jums ir iespēja iegādāties elektroniski licences makšķerēšanai Burtnieka ezerā un iesniegt atskaiti par lomu. Pieejams šeit


No Valsts vienotās datorizētā zemesgrāmatas zemesgramata.lv var iegūt informāciju par visiem Latvijas Republikas teritorijā zemesgrāmatās ierakstītajiem nekustamajiem īpašumiem.

Noderīgi!

Paziņojumi par zemesgrāmatā iesniegtiem nostiprinājuma lūgumiem

Piesakoties e-pakalpojuma saņemšanai, valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata paziņos uz īpašnieka elektronisko pastu par zemesgrāmatu nodaļā iesniegtu nostiprinājuma lūgumu uz īpašumā esošu nekustamo īpašumu, kā arī katrs kopīpašnieks saņems paziņojumu par katra kopīpašnieka zemesgrāmatu nodaļā iesniegtu nostiprinājuma lūgumu. Tā ir iespēja savlaicīgi būt informētiem par iesniegtu nostiprinājuma lūgumu, gadījumā, ja pastāv risks, ka zemesgrāmatu sistēma tiek izmantota negodprātīgiem vai prettiesiskiem mērķiem. E-pakalpojums nekustamā īpašuma īpašniekiem ir bez maksas. Pieejams sadaļā Mani dati šeit


Latvijas Republikas E-veselības sistēma

No 2018. gada 1. janvāra valsts E-veselības sistēmas lietošana ārstniecības iestādēm un aptiekām ir obligāta – darbnespējas lapu un valsts kompensējamo medikamentu recepšu aprite ir tikai elektroniska. Pieejama šeit

Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit