Telpu nomu izcenojumi kultūras iestādēs


PAKALPOJUMA APRAKSTS

Ēveles pagasta kultūras centra Ēveles Tautas nama nedzīvojamo telpu nomas maksa pasākumiem, kas nav saistīti ar sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanu:

Nr. p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN,  EUR

PVN* 21%, EUR

Cena ar PVN, EUR

1.

Lielā zāle
(platība 154,8 m2)

1 stunda

21,49

4,51

26,00

2.

Mazā zāle
(platība 29,5 m2)

1 stunda

5,87

1,23

7,10

*saskaņā ar Pievienotās vērtības likuma VI nodaļā noteikto.

Vecates pagasta kultūras centra nomas maksas izcenojumi pasākumiem, kas nav saistīti ar pašvaldības funkciju veikšanu (par 1 stundu, ar PVN):

Lielā zāle 14,23 EUR;
Mazā zāle 7,11 EUR.

Burtnieku pagasta kultūras centra telpu nomu izcenojumi, kas nav saistīti ar pašvaldības funkciju veikšanu (par 1 stundu, ar PVN):

Pasākumu zāle (izglītojošie pasākumi) 17,07 EUR;
Pasākumu zāle (izklaides pasākumiem) 25,61 EUR;
Kafejnīcas telpa (izglītojošie pasākumi) 8,54 EUR;
Kafejnīcas telpa (izklaides pasākumi) 11,38 EUR.

Valmieras pagasta kultūras centra telpu nomu izcenojumi, kas nav saistīti ar pašvaldības funkciju veikšanu (par 1 stundu, ar PVN):

Lielā zāle 68,28 EUR;
Mazā zāle 34,14 EUR;
Lielā un mazā zāle 85,35 EUR.

Valmieras pagasta kultūras nama lielās zāles 3D modelis (viena baltā rūts ir 1m2).

Rencēnu pagasta kultūras nama telpu nomu izcenojumi, kas nav saistīti ar pašvaldības funkciju veikšanu (par 1 stundu, ar PVN):

Mazā zāle 7,11 EUR;
Lielā zāle 14,22 EUR.
Tirdzniecības vieta lielajā zālē (1 reize) 7,11EUR.

Maksa par Matīšu Tautas nama nedzīvojamo telpu izmantošanu pasākumiem, kas nav saistīti ar sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanu

Telpa

Mērvienība

Cena bez PVN,  EUR

PVN* 21%, EUR

Cena ar PVN, EUR

Lielā zāle
(platība 326,7 m2)

1 stunda

47,85

10,05

57,90

Mazā zāle
(platība 88,9 m2)

1 stunda

10,40

2,18

12,58

Nodarbību telpa (platība 49,3 m2)

1 stunda

5,40

1,13

6,53

Komplektā lielā un mazā zāle (platība 415,6 m2)

1 stunda

60,00

12,60

72,60


Maksa par Rencēnu 2. bibliotēkas nedzīvojamo telpu izmantošanu pasākumiem, kas nav saistīti ar sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanu (par 1 stundu, ar PVN): zāle (86,3 m2) 12,37 EUR.


Burtnieku novada iedzīvotājiem piemēro 20% atlaidi!


PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS VIETA

Burtnieku pagasta kultūras centrs
Burtnieku novads, Burtnieku pagasts, Burtnieki, Jaunatnes iela 15, LV-4206
tālr. 26119906
     
Ēveles pagasta kultūras centrs
Burtnieku novads, Ēveles pagasts, Ēvele, "Ēveles klubs", LV-4712
tālr. 26118879
 
Matīšu pagasta kultūras nams
Burtnieku novads, Matīšu pagasts, Matīši, Skolas iela 11, LV-4210
tālr. 29697319
 
Rencēnu pagasta kultūras nams
Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Rencēni, Valmieras iela 12, LV-4232
tālr. 28352257
 
Valmieras pagasta kultūras nams
Burtnieku novads, Valmieras pagasts, Vanagi, Vanagu iela 4, LV-4219
tālr. 29489543

Vecates pagasta kultūras centrs
Burtnieku novads, Vecates pagasts, Vecate, "Kultūras centrs", LV-4211
tālr. 29464099

Rencēnu 2. bibliotēka
Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, Lizdēni, "Kantoris", LV-4231
tālr. 29183069