Miršanas reģistrācija


PAKALPOJUMA APRAKSTS

Personas miršanas faktu reģistrē ne vēlāk kā sešu diennakšu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts. Personas miršanu var reģistrēt jebkurā Dzimtsarakstu nodaļā. Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē miršanas faktu un izsniedz miršanas apliecību.


NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Ārstniecības iestādes izsniegta apliecība par nāves cēloni;

mirušās personas personu apliecinošs dokuments;

paziņotāja personu apliecinošs dokuments.


Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:


PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS VIETA

Dzimtsarakstu nodaļa

Adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads
Tālrunis: 64207076
Fakss: 64238257
E-pasts: dzimtsar.nod@burtniekunovads.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās plkst. 8.00-11.00, 14.00-17.00;
Trešdienās plkst. 8.00-11.00, 14.00-17.00;
Ceturtdienās plkst. 8.00-11.00, 14.00-17.00.