Administratīvās lietas ierosināšana


PAKALPOJUMA APRAKSTS

Lai ierosinātu administratīvo lietu, nepieciešams vērsties bāriņtiesā personīgi, uzrādot šādus dokumentus:

  • pasi,
  • bērna dzimšanas apliecību,
  • citus dokumentus lūdz iesniegt, izskatot katru jautājumu atsevišķi.

PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS VIETA