Pirmpirkuma tiesības


PAKALPOJUMA APRAKSTS

Pārdodot nekustamo īpašumu, pašvaldībai ir pirmpirkuma tiesības, līdz ar to pašvaldībai ir jāpieņem lēmums par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu / neizmantošanu uz atsavināmo īpašumu.

Pašvaldība iesniegumu izskata likumā noteiktajā kārtībā. Ja pašvaldība izmanto pirmpirkuma tiesības, tad atbildi sniedz – 20 darba dienu laikā, ja neizmanto – 5 darba dienu laikā.


NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Iesniegums (pievienotais fails);

Pirkuma līgums;

Pilnvara, ja iesniegumu sniedz pilnvarotā persona.


PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS VIETA

Pagastu pārvaldes

Burtnieku pagasta pārvalde,
Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku nov., LV-4206;

Ēveles pagasta pārvalde,
"Ēveles skola", Ēvele, Ēveles pag., Burtnieku nov., LV-4712;

Matīšu pagasta pārvalde,
Skolas iela 11, Matīši, Matīšu pag., Burtnieku nov., LV-4210;

Rencēnu pagasta pārvalde,
Valmieras iela 13, Rencēni, Rencēnu pag., Burtnieku nov., LV-4232;

Valmieras pagasta pārvalde,
Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku nov., LV-4219;

Vecates pagasta pārvalde,
"Kultūras centrs", Vecate, Vecates pag., Burtnieku nov., LV-4211.

KONTAKTI


 

PAKALPOJUMU REGLAMENTĒJOŠIE NORMATĪVIE AKTI

Likums “Par pašvaldībām”;

Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumi Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem”.