Burtnieku novada simbolikas izmantošana


PAKALPOJUMA APRAKSTS

Fiziskas  vai  juridiskas  personas,  kas  vēlas  lietot Burtnieku novada  ģerboni vai Burtnieku novada logo komerciāliem nolūkiem, pirms attiecīgā elementa lietošanas jāsaņem pašvaldības atļauja, ko izsniedz Simbolikas komisija.

Saistošie noteikumi Nr.2/2015 "Par Burtnieku novada simboliku" nosaka Burtnieku novada pašvaldības simboliku un tās lietošanas, izgatavošanas un saskaņošanas kārtību un kontroli.


NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Iesnieguma veidlapa (pievienotais fails)


PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS VIETA

Pagastu pārvaldes

Burtnieku pagasta pārvalde,
Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku nov., LV-4206;

Ēveles pagasta pārvalde,
"Ēveles skola", Ēvele, Ēveles pag., Burtnieku nov., LV-4712;

Matīšu pagasta pārvalde,
Skolas iela 11, Matīši, Matīšu pag., Burtnieku nov., LV-4210;

Rencēnu pagasta pārvalde,
Valmieras iela 13, Rencēni, Rencēnu pag., Burtnieku nov., LV-4232;

Valmieras pagasta pārvalde,
Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku nov., LV-4219;

Vecates pagasta pārvalde,
"Kultūras centrs", Vecate, Vecates pag., Burtnieku nov., LV-4211.

KONTAKTI