Dzīvesvietas deklarēšana


PAKALPOJUMA APRAKSTS

Pašvaldība reģistrē ziņas par personu deklarēto dzīvesvietu attiecīgajā administratīvajā teritorijā, aktualizē Iedzīvotāju reģistrā ziņas par personas adresi. Persona, kas vēlas deklarēt ziņas par dzīvesvietu Burtnieku novadā, var vērsties jebkurā novada pagasta pārvaldē, par to samaksājot valsts nodevu (4,27 euro).

Dzīvesvietas deklarēšana bez maksas pieejama elektroniski vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv


NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Iesnieguma veidlapa (.doc)


PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS VIETA

Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv

Pagastu pārvaldes

Burtnieku pagasta administrācija,
Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku nov., LV-4206;

Ēveles pagasta pārvalde,
"Ēveles skola", Ēvele, Ēveles pag., Burtnieku nov., LV-4712;

Matīšu pagasta pārvalde,
Skolas iela 11, Matīši, Matīšu pag., Burtnieku nov., LV-4210;

Rencēnu pagasta pārvalde,
Valmieras iela 13, Rencēni, Rencēnu pag., Burtnieku nov., LV-4232;

Valmieras pagasta pārvalde,
Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku nov., LV-4219;

Vecates pagasta pārvalde,
"Kultūras centrs", Vecate, Vecates pag., Burtnieku nov., LV-4211.

KONTAKTI